flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

 

Офіційна сторінка суду !

 

Дніпровський районний суд міста Києва,  було створено у серпні  1969 року, через 30 років на базі Харківського районного суду та Дніпровського районного суду м.Києва, був створений  теперішній Дніпровський районний суд. Сьогодні це один з найбільших місцевих судів України, згідно до штатного розпису 35 судді та 120 працівників апарату суду. 

 

    З 1996 року в Україні запрацював Україно-Канадський проект судової співпраці, започаткований для здійснення правової реформи. У рамках цієї програми в кожній області було створено «Модельні суди».

     З 2004 року, як модельний почав працювати Дніпровський районний суд м.Києва. Зміни в організаційній діяльності Дніпровського районного суду м.Києва, як модельного дали змогу частково вивільнити судів від не процесуальної діяльності, збільшивши таким чином час на безпосереднє здійснення правосуддя. Крім того, у рамках проекту встановлено технологічну базу, яка виключає будь-яке втручання  у справу на всіх етапах її розгляду. Проект показав про нагальну потребу реорганізації  роботи українських судів за прикладом Дніпровського районного суду, зокрема навчитися розглядати суд, як орган, що є реальним гарантом  невідворотності процесів демократизації суспільства та рушієм творення правової держави.

 

 

 

 

вул. Пластова, 3

 


Просмотреть увеличенную карту

 

вул.Олександра Кошица, 5

Просмотреть увеличенную карту

 

Завдання та повноваження Дніпровського районного суду м.Києва

 
 
 

Завдання суду визначені ст. 2 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", відповідно до якої суд, здійснюючи правосуддя на засадах верховенства права, забезпечує кожному право на справедливий суд та повагу до інших прав і свобод, гарантованих Конституцією і законами України, а також міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Дніпровський районний суд м.Києва є судом першої інстанції з розгляду цивільних, адміністративних, кримінальних справ, а також справ про адміністративні правопорушення.

Повноваження  місцевого суду, закріплені в ст.22  Закону України "Про судоустрій і статус суддів" від 2 червня 2016 року № 1402-19: 

1.Місцевий суд є судом першої інстанції і здійснює правосуддя у порядку, встановленому процесуальним законом.

2. Місцеві загальні суди розглядають цивільні, кримінальні, адміністративні справи, а також справи про адміністративні правопорушення у випадках та порядку, визначених процесуальним законом.

3. Місцеві господарські суди розглядають справи, що виникають із господарських правовідносин, а також інші справи, віднесені законом до їх юрисдикції.

4. Місцеві адміністративні суди розглядають справи адміністративної юрисдикції (адміністративні справи).

5. Юрисдикція місцевих судів щодо окремих категорій справ, а також порядок їх розгляду визначаються законом.