flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

 

У зв’язку із закінченням повноважень присяжних 08.12.2016 року, які були обрані рішенням Київської міської ради № 531/531 від 09 грудня 2014 року «Про затвердження списку присяжних Дніпровського районного суду м. Києва», Дніпровський районний суд міста Києва неодноразово звертався до Київської міської ради з приводу вжиття заходів щодо формування та затвердження списків присяжних суду.

На виконання листа Постійної комісії Київради з питань законності, правопорядку та запобігання корупції від 26.01.2017 року № 08/291-62вих щодо інформування народних засідателів про можливість включення їх кандидатур до списку присяжних, листами від 31.01.2017 року, з метою пришвидшення процедури формування та подальшого затвердження списку присяжних, було повідомлено всіх народних засідателів суду про можливість їх включення до списків присяжних у разі їх згоди.

Також судом на виконання листа  ТУ ДСА України в м. Києві від 03.03.2017 року щодо формування списку присяжних районних судів м. Києва даний лист доведено до відома громадян шляхом розміщення відповідної інформації на офіційній веб-сторінці   http://dn.ki.court.gov.ua/sud2604/information/news/334012/ та інформаційних стендах суду.

Однак, станом на 14 квітня 2017 року, список присяжних Дніпровського районного суду міста Києва не затверджено, що позбавляє суд можливості розгляду великої кількості цивільних справ та кримінальних проваджень.

Так, статтею 127 Конституції України передбачено, що правосуддя здійснюють професійні судді та, у визначених законом випадках, присяжні. Участь присяжних у розгляді справ спрямована на реалізацію принципу колегіальності у правосудді.

Відповідно до ст.63 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» присяжним є особа, яка у випадках, визначених процесуальним законом, та за її згодою вирішує справи у складі суду разом із суддею або залучається до здійснення правосуддя.  Присяжні беруть участь як в кримінальному, так і в цивільному процесі.

Відповідно до п.37 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про судоустрій і статус суддів»,  списки присяжних мають бути сформовані відповідно до процедури, передбаченої цим Законом, протягом шести місяців з дня набрання ним чинності. До списків присяжних дозволяється включати громадян, обраних народними засідателями. 

Процедура, що визначена новим Законом про судоустрій і статус суддів, передбачає формування і затвердження списку присяжних Київською міською радою з числа громадян, які постійно проживають на території, на яку поширюється юрисдикція суду, відповідають вимогам статті 65 цього Закону і дали згоду бути присяжними.

Формування такого списку починається за поданням Територіального управління Державної судової адміністрації в місті Києві, у якому визначена тільки  кількість присяжних, необхідних для кожного конкретного суду міста Києва.

Управління вже звернулось до Київської міської ради з відповідним поданням і на теперішній час триває добір кандидатів до списку присяжних Дніпровського районного суду м. Києва

Громадяни, які виявили бажання бути присяжними, особисто звертаються до Київської міської ради з  відповідним пакетом документів(Список далі). Необхідні документи збирають теж особисто.

Попередній розгляд кандидатур та роботу з документами здійснює Постійна комісія з питань дотримання законності, правопорядку та запобігання корупції. 

Список присяжних затверджується на три роки.

Процедура формування та затвердження такого списку детально регулюється «Положенням про порядок формування та затвердження списку присяжних та народних засідателів районних судів міста Києва»,затвердженого  Рішенням Київської міської ради від 02.10.2013 № 31/9619

Порядок виплати винагороди та відшкодування витрат, виплати добових присяжному за час виконання ним обов'язків у суді, затверджений наказом Державної судової адміністрації України від 05.10.2016 № 198 (http://dsa.court.gov.ua/userfiles/Dod_198.pdf ) зі змінами та доповненнями, внесеними наказом ДСАУ № 195 від 22.02.17

 

СПИСКИ ПРИСЯЖНИХ формуються та затверджуються  КИЇВСЬКОЮ МІСЬКОЮ РАДОЮ.

 

Особи, які виявили бажання бути присяжними, подають документи до районної в місті Києві державної адміністрації(за місцем проживання) або до Київської міської ради за адресою: вул.Хрещатик,36 каб.111(канцелярія). Телефон для довідок: (044)202-70-89.

 

 

СПИСОК ДОКУМЕНТІВ

1.     Власноручно написану заяву про включення до списку присяжних районного суду міста Києва (див. зразок).

2.     Ксерокопію паспорта громадянина України (1 - 2 сторінки та сторінка з інформацією про останнє місце реєстрації /проживання кандидата).

3.  Документ, що підтверджує відсутність судимостей

1. Довідка видається ГУ МВС в м.Києві за умови особистого звернення. Прийом громадян здійснюється з 10-00 до 11-00 год. за адресою вул. Володимирська, 15, каб.2 ( вхід з боку Софіївської площі). Для оформлення довідки необхідні заява, паспорт, копія паспорту. Довідка видається безкоштовно.https://kyiv.npu.gov.ua/uk/publish/article/104382 )

2.  Отримати Довідку також можна в Міністерстві внутрішніх справ України за адресою: вул. Богомольця, 10, м. Київ, адмінбудівля №5, другий поверх, каб. № 7.

Прийом фізичних осіб з питань отримання Довідки здійснюється щодня, крім вихідних та святкових днів, згідно з графіком:

понеділок, вівторок, середа, четвер: з 10.00 до 11.00 та з 16.00 до 17.00

п’ятниця та передсвяткові дні: з 10.00 до 11.00 та з 15.30 до 16.30.

Телефони для довідок у МВС - 256-14-60, 256-18-35.

 

3. Головний сервісний центр МВС України також надає довідки про відсутність судимосей.

01011, м. Київ, вул. Арсенальна 9/11

073-044-62-46, 277-63-41 (факс)  http://kyiv.hsc.gov.ua 
для довідок

 

 

4.     Документ, що підтверджує відсутність хронічних психічних чи інших захворювань, що перешкоджають виконанню обов'язків присяжного (Довідка - Форма 122-2/о).

 

Електронна  адреса листування: 2027089@ukr.net, lawkom@kmr.gov.ua.

 

 

З Р А З О К      З А Я В И 

 

 

 

Київська міська рада

Іваненка Івана Івановича

01044, м. Київ, бульвар Лесі Українки 8, кв. 4

(постійне місце проживання )

067-000-00-00

(контактний номер телефону)

 

 

Заява

Прошу обрати мене до складу  присяжних _________ районного суду м. Києва. Інформую, що обставини, які унеможливлюють мою участь у здійсненні правосуддя відсутні.

 

Надаю згоду на використання моїх персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

 

Додатки на  ___ арк.

дата   

                                                                            підпис