flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Звіт про роботу Дніпровського районного суду міста Києва за l півріччя 2017 року

               

                 ЗВІТ

         ПРО РОБОТУ ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОННОГО СУДУ МІСТА КИЄВА

 

              За І півріччя  

                 2017 року

 

 

                  ВСТУП

 

Дніпровський районний суд м. Києва розташований в двох приміщеннях: по вул. І. Сергієнка, 3 (базове приміщення) та по вул. О. Кошиця, 5 в м. Києві.

Штатна численність працівників Дніпровського районного суду           м. Києва становить 155 осіб, з них 35 суддів.

Станом на 30 червня 2017 року  в Дніпровському районному суді          м. Києва працює 31 чоловік, з яких 9 суддів та 22 працівника апарату суду; 109  жінок, з яких 21 суддя та 88 працівників апарату, 23 жінки знаходяться у відпустці по догляду за дитиною, з яких 3 судді та 20 працівників апарату.

В першому півріччі  2017 року  фактично відправляли правосуддя 18 суддів: голова суду, 1 його заступник та 16 суддів.

Сьогодні в Україні триває повномасштабна судова реформа, яка серед багатьох потрібних реформ, мабуть, є найважливішою.

Певні кроки у цій сфері були зроблені минулого року та тривають дотепер.

Це й не дивно, адже доступ громадян до справедливого  та незалежного правосуддя – одна з базових демократичних цінностей, яка впроваджується не без рекомендацій Європейського союзу.

Незалежність та ефективність  судової влади  є вагомим критерієм демократичності держави  та панування верховенства права. Така держава забезпечує право на справедливий суд як основне з прав людини. Міжнародна спільнота  з особливою прискіпливістю ставиться  до забезпечення цього права.

         На сьогоднішній день громадянам потрібен сильний, авторитетний, захищений суд, адже це один із принципів демократичного суспільства та держави, де панує верховенство права, щоб значна кількість людей, чиї права було порушено, отримали захист своїх прав.

Саме суди, є єдиними, найважливішими гарантами індивідуальних прав  громадян та соціальної справедливості.

Суди повинні « приваблювати» громадян високою кваліфікацією та бездоганною репутацією.

 Незаперечним  є те, що  працівники Дніпровського районного суду     м. Києва постійно підвищують свій кваліфікаційний рівень. Для підвищення свого кваліфікаційного рівня голова суду його заступники, судді Дніпровського районного суду м. Києва постійно приймають участь у семінарах, лекціях та форумах щодо застосування чинного законодавства, які організовуються Апеляційним судом м. Києва та Національною школою суддів України.

         Слід додати, що судді Дніпровського районного суду м. Києва  докладають зусиль для покращення якості своєї роботи, приділяють велику увагу вивченню нового законодавства України, практики Європейського суду юз прав людини, вдосконаленню вмінь по їх застосуванню на практиці.

         Судді Іваніна Ю.В. та Левко В.Б. є постійними активними учасниками дистанційних курсів, семінарів (тренінгів), що проводяться Національною школою суддів України та іншими організаціями, в тому числі міжнародними.

         Так, суддя Дніпровського районного суду м. Києва Левко В.Б. є тренером Національної школи суддів України, та приймала неодноразово участь у різних тренінгах, а також брала участь у розробці тренінгу                 « Судочинство у справах про адміністративні правопорушення».

         В першому півріччі 2017 року,  а саме 14-15 червня судді Дніпровського районного суду м. Києва Левко В.Б., Старовойтова С.М, Галига І.О., Іваніна Ю.В. приймали участь у Міжнародному судово-правовому Форумі на якому висвітлювались питання щодо новацій та змін в сфері правосуддя, а також обговорювались проблемні питання щодо розгляду тих чи інших судових справ.

         Крім того, з 21-22 червня 2017 року суддя Дніпровського районного суду Левко В.Б.  приймала участь у тренінгу  Національної школи суддів України у співпраці з українсько-канадським проектом для викладачів на тему: «Методика підготовки та проведення тренінгів НШСУ», який відбувався у м. Львів.

         Необхідно також зазначити, що суддя Дніпровського районного суду м. Києва Астахова О.О. приймала участь у дискусійному круглому столі, присвяченому проблемним питанням  реалізації прав іноземців та осіб без громадянства, які перебувають на території України, який відбувався в приміщенні Київського  апеляційного адміністративного суду. Наряду з іншими питаннями обговорювалась судова практика розгляду категорії справ щодо таких осіб.

         В реаліях сьогодення суди досить часто взаємодіють зі ЗМІ. Не останню роль у взаємодії зі ЗМІ відіграють як суддя спікер так і прес-секретар суду.

         Для обговорення нагальних проблем  взаємодії судів та ЗМІ  було організовано загальнонаціональний Форум «Незалежні суди  та вільні ЗМІ»: синергія заради майбутнього, який відбувся 22 травня 2017 року за підтримки  Українсько-канадського Проекту підтримки судової реформи в Україні, Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Ради суддів України, Верховного Суду України, Державної судової адміністрації України, Національної школи суддів України, Національної спілки журналістів України та інш.

         Мета даного заходу – запровадити  щорічний загальнонаціональний форум для обговорення нагальних  проблем взаємодії судів та ЗМІ, спільно виробити, схвалити та впровадити правила співпраці, що ґрунтується на взаємній підтримці незалежності судової влади та праві на свободу вираження, а також створити постійно діючий Комітет взаємодії судів зі ЗМІ для оперативного реагування на виклики комунікації.

         У рамках трьох сесій було обговорено  проблемні питання  взаємодії журналістів та суддів, особливості доступу  до судової інформації, та відбулось ознайомлення з вітчизняним та зарубіжним досвідом налагодження комунікації між судами та ЗМІ.

         На завершення Форуму  учасниками прийнято резолюцію «Правова держава-спільна справа та відповідальність», а також  рішення про створення всеукраїнського Комітету «Суди та ЗМІ», що розробить правила взаємодії  між судами та медіа.

         У  даному заході від Дніпровського районного суду м. Києва приймали участь голова суду Ластовка Н.Д., судді спікери – Іваніна Ю.В., Левко В.Б. та суддя Галига І.О.

         Працівники апарату Дніпровського районного суду м. Києва в першому півріччі  2017 року  також  підвищували свій кваліфікаційний рівень та  мали змогу відвідати  навчання  в Національній школі суддів України та отримати сертифікат про проходження підготовки працівників апаратів судів.

         З метою покращення показників розгляду тої чи іншої категорій справ, керівництво суду приділяє значну увагу вивченню причин скасування рішень по справам, які розглядались суддями Дніпровського районного суду м. Києва. На оперативних нарадах працівників Дніпровського районного суду м. Києва постійно здійснюється обговорення причин скасування тих чи інших рішень та кожний з бажаючих має можливість більш детально ознайомитись з ухвалами судів апеляційної та касаційної інстанцій.  

Для інформування громадськості про роботу та життя колективу суду функціонує офіційна веб-сторінка Дніпровського районного суду м. Києва, на якій висвітлені новини суду, інформація про суд, зазначено розклад роботи, реквізити для оплати судового збору, зразки заяв, список справ, призначених до розгляду та інше.

 З метою забезпечення належного функціонування офіційної веб-сторінки Дніпровського районного суду м. Києва на веб-порталі судової влади та з метою надання можливості громадянам прискореного отримання необхідної інформації,  відповідальними особами постійно здійснюється перевірка надходження на офіційну електронну скриньку суду вхідної кореспонденції та передача останньої голові суду. Також,  відповідальними особами постійно проводиться робота з наповнення змісту інформації, яка підлягає оприлюдненню на веб-сторінці Дніпровського районного суду         м. Києва.

Слід додати, що кожен громадянин може ознайомитись на офіційному сайті суду з базовими показниками ефективності діяльності Дніпровського районного суду м. Києва, в яких висвітлені всі показники по надходженню, розгляду, залишку справ, заяв та вхідної кореспонденції  за відповідний період часу, тощо.

Необхідно зазначити, що висвітлення на офіційній веб-сторінці Дніпровського районного суду м. Києва  даних про день та час розгляду справ має велике значення для виконання судом Закону України  від 15 квітня 2014 року «Про забезпечення  прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», оскільки відповідно до листа Українського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта» від 11 квітня 2014 року  у зв’язку з силовим захопленням  Автономної Республіки Крим та м. Севастополя і блокуванням усіх об’єктів поштового зв’язку УДППЗ «Укрпошта» на території півострова національний оператор змушений був тимчасово припинити прийом і доставку пошти в напрямку АРК та м. Севастополя до врегулювання ситуації, а тому громадяни, що мешкають на тимчасово окупованій території про день та час розгляду їх справ можуть ознайомитись лише на офіційній веб-сторінці.

Керівництво Дніпровського районного суду м. Києва приділяє велику увагу роботі з громадянами, які звертаються до суду за поновленням своїх порушених прав. Щосереди з 09:00 до 12:00 головою суду  проводиться  прийом громадян з організаційних питань діяльності суду, а заступниками голови суду щосереди та щоп’ятниці з 09:00 до 12:00.

Колектив Дніпровського районного суду м. Києва не тільки живе своїми внутрішніми проблемами, а приймає участь у все державних заходах.

Одним із таких заходів є День вишиванки. Це Свято, яке покликане зберегти споконвічні народні традиції створення та носіння етнічного вишитого українського одягу. Саме вишиванка символізує і несе в собі духовне багатство, високу мудрість і традиційний зв'язок багатьох поколінь, будить високі патріотичні почуття  в серці кожного українця.

День вишиванки, відзначається  у третій четвер травня. У цей день кожен охочий міг долучитись до свята, одягнувши вишиванку на роботу, до університету, школи чи садочка.

18 травня 2017 року до цього яскравого свята краси й самобутності долучилися працівники Дніпровського районного суду м. Києва, сфотографувавшись на згадку в приміщенні суду.

Від імені колективу суду голова суду на веб-сторінці привітала всіх українців з цим святом, побажавши міцного здоров’я, щастя, миру та злагоди.   

Слід додати, що керівництво Дніпровського районного суду приділяє увагу не лише особам, які звертаються до суду для поновлення своїх прав, а й проводить заходи по вихованню та попередженню злочинності серед молоді Дніпровського району м. Києва.

Щорічно, першого червня в Україні відзначають День захисту дітей. Цього дня відзначають також Міжнародний День захисту дітей.

На честь цих свят влаштовуються різні розважальні заходи для дітей, серед яких конкурси з подарунками, виставкові та пізнавальні заходи.

З метою формування у дітей та підлітків позитивного образу права як державного інституту, виховання почуття важливості прав дитини, розвинення морально-етичних якостей, соціальної підтримки  талановитої молоді і з нагоди Дня захисту дітей Дніпровським районним судом м. Києва при взаємодії з Центром захисту дітей «Наші  діти» було оголошено конкурс дитячих малюнків серед вихованців Центру – дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на тему «Захист прав дитини».

24 травня 2017 року, учасники конкурсу були запрошені до Дніпровського районного суду м. Києва на урочисту зустріч, в ході якої були оголошені результати конкурсу. Усі без  виключення конкурсанти були нагородженні  грамотами та цінними подарунками.

З конкурсантами поспілкувалися голова суду та судді, які розповіли останнім  положення Конвенції про права дитини та особливості ювенальної юстиції, ознайомили з приміщенням суду та із залами судових засідань.

Приємна зустріч закінчилася  солодким столом та фотографуванням на пам'ять.

 

Всі нагальні питання, які стосуються роботи Дніпровського районного  суду вирішуються на зборах суддів та оперативних нарадах колективу суду.

Перебіг всіх оперативних нарад фіксується протоколами, які в хронологічному порядку сформовані в окремому наряді, що ведеться спеціалістами суду та зберігаються у відповідному наряді.

          В Дніпровському районному суді м. Києва діють Правила внутрішнього трудового розпорядку для суддів і працівників апарату суду, затверджені зборами  трудового колективу суду 03.10.2013 року. Контроль за дотриманням трудової та виконавчої дисципліни в суді здійснює голова суду, його заступник; в.о. керівника апарату суду та його заступник.

Відповідно до Правил внутрішнього трудового розпорядку для суддів та працівників районних судів м. Києва за сумлінне виконання трудових обов’язків, тривалу і бездоганну роботу, використання новаторських підходів в роботі та інші трудові досягнення в суді застосовується наступні заохочення:

1) оголошення подяки;

          2) нагородження почесною грамотою;

          3) преміювання.

Найвищою нагородою суду є нагрудний знак – «Дніпровський районний суд міста Києва», яким нагороджуються працівники суду, громадяни України та іноземні громадяни за видатні особисті досягнення в галузі судової діяльності, вагомий вклад у побудову судової системи та сприяння розвитку правосуддя.

З наведеного вбачається, що протягом першого  півріччя 2017 року керівництво Дніпровського районного суду м. Києва здійснювало всі необхідні кроки щоб судова система була ефективною а суди доступними для людей, які звертаються до суду за відновленням своїх порушених прав.

Були вжиті всі заходи щодо забезпечення інформаційної відкритості діяльності суду, підвищення рівня довіри громадян до правосуддя та зміцнення авторитету судової влади.

 

Інформація

щодо обліку робочих днів

    суддів Дніпровського районного суду м. Києва в період

                     з 01.01.2017 року по 30.06.2017 року

 

Суддями Дніпровського районного суду м. Києва, які в першому півріччі 2017 року відправляли правосуддя, за звітний період було відпрацьовано днів, а саме:

 1. Ластовка Н.Д. – 42;
 2. Бірса О.В. – 118;
 3. Арапіна Н.Є. – 105;
 4. Астахова О.О. – 101;
 5. Вернидубов Я.І. – 0;
 6. Виниченко Л.М. – 115;
 7. Гаврилова О.В. – 0;
 8. Галаган В.І. – 0;
 9. Галига І.О. – 0;
 10. Гончарук В.П. – 107;
 11. Дзюба О.А. – 92;
 12. Іваніна Ю.В. – 51;
 13. Катющенко В.П. – 90;
 14. Коваленко І.В. – 0;
 15. Козачук О.М. – 0;
 16. Курило А.В. – 198;
 17. Левко В.Б. – 0;
 18. Марченко М.В. – 110;
 19. Марфіна Н.В. – 0;
 20. Мельниченко Л.А. – 0;
 21. Метелешко О.В. – 0;
 22. Савлук Т.В. – 110;
 23. Сазонова М.Г. – 117;
 24. Старовойтова С.М. – 0;
 25. Федосєєв С.В. – 105;
 26. Федюк О.О. – 37;
 27. Чаус М.О. – 0;
 28. Чех Н.А. – 103;
 29. Яровенко Н.О. – 84;

 

 

      РОЗГЛЯД  КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕНЬ

 

 

У I півріччі 2017 року в провадженні суду перебувало 786 кримінальних проваджень.

Залишок справ на кінець звітного періоду становить 437 кримінальних проваджень.

 

У I півріччі 2017 року було розглянуто 349 кримінальних проваджень, із них:

- закінчено провадження з постановленням вироку по 258 провадженнях, в тому числі із затвердженням угоди в 54 провадженнях, що становить 74% від загальної кількості розглянутих справ;

- повернуто 31 обвинувальний акт прокурору, які не відповідають вимогам КПК України;

- відмовлено у затвердженні угоди і повернуто прокурору для продовження досудового розслідування – 5 проваджень;

- закрито - 48 провадження;

- застосовано заходи медичного характеру в 2 провадженнях;

- застосовано примусові заходи виховного характеру в 1 провадженні.

 

Також 4 кримінальних провадження направлено до Апеляційного суду м. Києва для визначення підсудності.

 

 

 

Крім того, за звітний період в провадженні Дніпровського районного суду м. Києва перебувало 32 кримінальних проваджень щодо 38 неповнолітніх осіб, з них 12 проваджень - розглянуто ( 10 проваджень - з постановленням вироку,  1 провадження –  закрито, та в 1 провадженні застосовано заходи виховного характеру). Залишок на кінець звітного періоду становить 20 проваджень щодо 22 неповнолітніх осіб.

 

У I півріччі 2017 року виправдувальних вироків ухвалено не було.

 

Всього у  I півріччі 2017 року засуджено 258 осіб, що на 45 осіб менше порівняно з аналогічним періодом І півріччя 2016 року (303 особи).

 Із них:

 

 

Навантаження з розгляду кримінальних проваджень.

 

У I півріччі 2017 року середнє навантаження на одного суддю* становило – 29 кримінальних проваджень, а середньомісячне – 5 проваджень.

 

*Середнє навантаження на 9 суддів з розрахунку на фактично працюючих суддів, які розглядають переважно кримінальні провадження.

 

                                                                           Розмежування розгляду справ з обвинувальним актом по кожному із суддів (1-кп)

ПІБ судді

Перебувало у проваджені 

Розглянуто усього

Розглянуто

 

вироки

повернуто прокурору

відмовлено у затвердженні угоди і повернуто прокурору для продовження досудового розслідування

закрито кримінальне провадження

направлено  за підсудністю

застосовано примусові заходи виховного характеру

застосовано заходи медичного характеру

Залишок на кінець звітного періоду

Усього

із них із затвердженням угоди

Ластовка Н.Д.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Бартащук Л.П.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Бірса О.В.

91

34

26

8

3

1

4

-

-

 

57

Арапіна Н.Є.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Астахова О.О.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Вернидубов Я.І.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ВиниченкоЛ.М.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Гаврилова О.В.

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Галаган В.І.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Гончарук В.П.

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

Дзюба О.А.

128

59

41

5

10

2

6

-

-

-

69

Іваніна Ю.В.

14

14

6

1

2

-

5

1

-

-

-

Катющенко В.П.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Козачук О.М.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Курило А.В.

97

45

34

6

4

-

6

1

-

-

52

Левко В.Б.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Марфіна Н.В.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Марцинкевич В.А.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Марченко М.В

162

56

45

11

4

1

5

-

1

-

106

Метелешко О.В.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Савлук Т.В.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Сазонова М.Г.

118

55

43

15

2

-

7

2

-

1

63

Старовойтова С.М.

1

1

1

-

-

-

-

-

-

-

 

Федосєєв С.В.

138

49

37

7

6

1

4

-

-

1

89

Федюк  О.О.

9

9

5

-

-

-

4

-

-

-

-

Хіміч В.М.

27

27

20

1

-

-

7

-

-

-

-

Чаус М.О.

-

-

-

-

-

-

 

-

-

-

-

Чех Н.А.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Яровенко Н.О.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Всього

786

349

258

54

31

5

48

4

1

2

437

                         

 

Як вбачається з даної таблиці найбільше розглянутих кримінальних проваджень у суддів Дзюби О.А. (59 кримінальних проваджень), Марченко М.В. (56 кримінальних провадження) та Сазонової М.Г. (55 кримінальних проваджень).

 

Найбільший залишок кримінальних проваджень у суддів Марченко М.В. (106 кримінальних проваджень) та Федосєєва С.В. (89 кримінальних проваджень).

 

 

Протягом I півріччя 2017 року в провадженні суду перебувало 248 клопотань у порядку виконання судових рішень, з них розглянуто – 202. Найбільше розглянутих клопотань у суддів Бірси О.В. ( 48 клопотань), Марченко М.В. (39 клопотань) Сазонової М.Г. та Курила А.В. (по 35 клопотань). Залишок нерозглянутих клопотань на кінець звітного періоду – 46.

 

 

Розгляд слідчим суддею клопотань, скарг, заяв під час досудового розслідування

 

За звітний період в проваджені  суду перебувало  3633 клопотання, скарги, заяви під час досудового розслідування. З даної кількості надходжених клопотань, скарг та заяв розглянуто – 3420. Найбільше розглянутих клопотань у слідчих суддів  Бірси О.В. (612), Курила А.В. (435), Астахової О.О. (427) та Федосєєва С.В. (408). Залишок нерозглянутих клопотань, скарг, заяв на кінець звітного періоду – 213.

Розмежування розгляду справ в порядку виконання судових рішень по кожному із суддів (1-в)

 

ПІБ судді

Перебувало у провадженні

Розглянуто усього

Розглянуто

Залишок нерозглянуте клопотань на кінець звітного періоду

задоволено

Відмовлено

повернуто

інше

Ластовка Н.Д.

               -

-

-

-

-

-

-

Бартащук Л.П.

               -

-

-

-

-

-

-

Бірса О.В.

              48

46

34

8

2

2

2

Арапіна Н.Є.

               -

-

-

-

-

-

-

Астахова О.О.

               -

-

-

-

-

-

-

Вернидубов Я.І.

               -

-

-

-

-

-

-

ВиниченкоЛ.М.

               -

-

-

-

-

-

-

Гаврилова О.В.

               -

-

-

-

-

-

-

Галаган В.І.

               -

-

-

-

-

-

-

Гончарук В.П.

 

-

-

-

-

-

-

Дзюба О.А.

              26

18

15

1

2

-

8

Іваніна Ю.В.

              15

12

11

-

-

1

3

Катющенко В.П.

               -

-

-

-

-

-

-

Козачук О.М.

               -

-

-

-

-

-

-

Курило А.В.

              35

25

20

4

1

-

10

Левко В.Б.

               -

-

-

-

-

                -

-

Марфіна Н.В.

               -

-

-

-

-

               -

-

Марцинкевич В.А.

               -

-

-

-

-

               -

-

Марченко М.В

              39

28

19

6

2

               1

11

Метелешко О.В.

               -

-

-

-

-

-

-

Савлук Т.В.

               -

-

-

-

-

-

-

Сазонова М.Г.

              35

34

11

14

8

1

1

Старовойтова С.М.

               -

-

-

-

-

-

-

Федосєєв С.В.

              26

15

11

2

1

1

11

Федюк  О.О.

              11

11

10

-

1

-

-

Хіміч В.М.

              13

13

8

2

2

1

-

Чаус М.О.

               -

-

-

-

-

-

-

Чех Н.А.

               -

-

-

-

-

-

-

Яровенко Н.О.

               -

-

-

-

-

-

-

Всього

             248

202

139

37

19

7

46

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розмежування розгляду заяв, клопотань та скарг на дії та бездіяльність слідчих органів по кожному із суддів (1-кс)

 

ПІБ судді

Перебувало у провадженні

Розглянуто усього

Розглянуто

Залишок нерозглянутих клопотань та скарг на кінець звітного періоду

задоволено

 відмовлено у відкритті провадження/ відмовлено у задоволені скарги та клопотання

повернуто

закрито

інше

Ластовка Н.Д.

285

285

236

35

11

-

3

-

Бартащук Л.П.

-

-

-

-

-

-

-

-

Бірса О.В.

612

591

411

113

48

3

16

21

Арапіна Н.Є.

-

-

-

-

-

-

-

-

Астахова О.О.

427

427

377

39

10

-

1

-

Вернидубов Я.І.

-

-

-

-

-

-

-

-

ВиниченкоЛ.М.

-

-

-

-

-

-

-

-

Гаврилова О.В.

-

-

-

-

-

-

-

-

Галаган В.І.

-

-

-

-

-

-

-

-

Гончарук В.П.

-

-

-

-

-

-

-

-

Дзюба О.А.

393

266

191

60

6

7

2

127

Іваніна Ю.В.

161

155

103

25

14

 

13

6

Катющенко В.П.

-

-

-

-

 

 

 

 

Козачук О.М.

-

-

   

 

 

 

 

Курило А.В.

435

432

370

52

8

 

2

3

Левко В.Б.

-

     

 

 

 

 

Марфіна Н.В.

       

 

 

 

 

Марцинкевич В.А.

       

 

 

 

 

Марченко М.В

358

326

195

106

21

 

4

32

Метелешко О.В.

       

 

 

 

 

Савлук Т.В.

       

 

 

 

 

Сазонова М.Г.

255

252

180

51

11

 

10

3

Старовойтова С.М.

1

     

 

 

 

1

Федосєєв С.В.

408

388

312

71

5

 

 

20

Федюк  О.О.

62

62

44

15

2

 

1

-

Хіміч В.М.

236

236

203

25

3

1

4

-

Чаус М.О.

       

 

 

 

 

Чех Н.А.

       

 

 

 

 

Яровенко Н.О.

       

 

 

 

 

Всього

3633

3420

2622

592

139

11

56

213

 

 

 

 

 

 

Розмежування розгляду справ про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами по кожному із суддів (1-о)

 

ПІБ судді

Перебувало в провадженні

Розглянуто всього

Розглянуто

Залишок нерозглянуте клопотань на кінець звітного періоду

задоволено

відмовлено

повернуто

інше

Ластовка Н.Д.

-

-

-

-

-

-

-

Бартащук Л.П.

-

-

-

-

-

-

-

Бірса О.В.

-

-

-

-

-

-

-

Арапіна Н.Є.

-

-

-

-

-

-

-

Астахова О.О.

-

-

-

-

-

-

-

Вернидубов Я.І.

-

-

-

-

-

-

-

ВиниченкоЛ.М.

-

-

-

-

-

-

-

Гаврилова О.В.

-

-

-

-

-

-

-

Галаган В.І.

-

-

-

-

-

-

-

Гончарук В.П.

-

-

-

-

-

-

-

Дзюба О.А.

-

-

-

-

-

-

-

Іваніна Ю.В.

-

-

-

-

-

-

-

Катющенко В.П.

-

-

-

-

-

-

-

Козачук О.М.

-

-

-

-

-

-

-

Курило А.В.

1

-

-

-

-

-

1

Левко В.Б.

-

-

-

-

-

-

-

Марфіна Н.В.

-

-

-

-

-

-

-

Марцинкевич В.А.

-

-

-

-

-

-

-

Марченко М.В

-

-

-

-

-

-

-

Метелешко О.В.

-

-

-

-

-

-

-

Савлук Т.В.

-

-

-

-

-

-

-

Сазонова М.Г.

1

1

-

--

1

-

-

Старовойтова С.М.

-

-

-

-

-

-

-

Федосєєв С.В.

2

-

-

-

-

-

2

Федюк  О.О.

-

-

-

-

-

-

-

Хіміч В.М.

-

-

-

-

-

-

-

Чаус М.О.

-

-

-

-

-

-

-

Чех Н.А.

-

-

-

-

-

-

-

Яровенко Н.О.

-

-

-

-

-

-

-

Всього

4

1

-

-

1

-

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розмежування розгляду справ у порядку надання міжнародної правової допомоги  ( 1-м )

 

ПІБ судді

Перебувало у провадженні

Розглянуто усього

                                                   Розглянуто

Залишок нерозглянутих клопотань на кінець звітного періоду

задоволено

відмовлено

повернуто

інше

Ластовка Н.Д.

-

-

-

-

-

-

-

Бартащук Л.П.

-

-

-

-

-

-

-

Бірса О.В.

-

-

-

-

-

-

-

Арапіна Н.Є.

-

-

-

-

-

-

-

Астахова О.О.

-

-

-

-

-

-

-

Вернидубов Я.І.

-

-

-

-

-

-

-

ВиниченкоЛ.М.

-

-

-

-

-

-

-

Гаврилова О.В.

-

-

-

-

-

-

-

Галаган В.І.

-

-

-

-

-

-

-

Гончарук В.П.

-

-

-

-

-

-

-

Дзюба О.А.

-

-

-

-

-

-

-

Іваніна Ю.В.

-

-

-

-

-

-

-

Катющенко В.П.

-

-

-

-

-

-

-

Козачук О.М.

-

-

-

-

-

-

-

Курило А.В.

1

1

1

-

-

-

-

Левко В.Б.

-

-

-

-

-

-

-

Марфіна Н.В.

-

-

-

-

-

-

-

Марцинкевич В.А.

-

-

-

-

-

-

-

Марченко М.В

1

1

1

-

-

-

-

Метелешко О.В.

-

-

-

-

-

-

-

Савлук Т.В.

-

-

-

-

-

-

-

Сазонова М.Г.

3

3

3

-

-

-

-

Старовойтова С.М.

-

-

-

-

-

-

-

Федосєєв С.В.

-

-

-

-

-

-

-

Федюк  О.О.

-

-

-

-

-

-

-

Хіміч В.М.

-

-

-

-

-

-

-

Чаус М.О.

-

-

-

-

-

-

-

Чех Н.А.

-

-

-

-

-

-

-

Яровенко Н.О.

-

-

-

-

-

-

-

Всього

5

5

5

0

0

0

0

 

 

 

 

Розмежування розгляду заяв про відновлення  матеріалів кримінального провадження  ( 1-во )

 

ПІБ судді

Надійшло

Розглянуто усього

Розглянуто

Залишок нерозглянуте клопотань на кінець звітного періоду

задоволено

відмовлено

повернуто

інше

Ластовка Н.Д.

-

-

-

-

-

-

-

Бартащук Л.П.

-

-

-

-

-

-

-

Бірса О.В.

9

7

3

-

4

-

2

Арапіна Н.Є.

-

-

-

-

-

-

-

Астахова О.О.

-

-

-

-

-

-

-

Вернидубов Я.І.

-

-

-

-

-

-

-

ВиниченкоЛ.М.

-

-

-

-

-

-

-

Гаврилова О.В.

-

-

-

-

-

-

-

Галаган В.І.

-

-

-

-

-

-

-

Гончарук В.П.

-

-

-

-

-

-

-

Дзюба О.А.

-

-

-

-

-

-

-

Іваніна Ю.В.

-

-

-

-

-

-

-

Катющенко В.П.

-

-

-

-

-

-

-

Козачук О.М.

-

-

-

-

-

-

-

Курило А.В.

2

1

1

-

-

-

1

Левко В.Б.

-

-

-

-

-

-

-

Марфіна Н.В.

-

-

-

-

-

-

-

Марцинкевич В.А.

-

-

-

-

-

-

-

Марченко М.В

1

-

-

-

-

-

1

Метелешко О.В.

-

-

-

-

-

-

-

Савлук Т.В.

-

-

-

-

-

-

-

Сазонова М.Г.

-

-

-

-

-

-

-

Старовойтова С.М.

2

2

2

-

-

-

-

Федосєєв С.В.

1

-

-

-

-

-

1

Федюк  О.О.

-

-

-

-

-

-

-

Хіміч В.М.

-

-

-

-

-

-

-

Чаус М.О.

-

-

-

-

-

-

-

Чех Н.А.

-

-

-

-

-

-

-

Яровенко Н.О.

-

-

-

-

-

-

-

Всього

15

10

6

0

4

0

5

 

 

 

 

Розмежування розгляду заяв про відновлення  матеріалів кримінального провадження  ( 1-р)

 

ПІБ судді

Надійшло

Розглянуто усього

Розглянуто

Залишок нерозглянуте клопотань на кінець звітного періоду

задоволено

відмовлено

повернуто

інше

Ластовка Н.Д.

-

-

-

-

-

-

-

Бартащук Л.П.

-

-

-

-

-

-

-

Бірса О.В.

5

4

2

2

0

-

1

Арапіна Н.Є.

-

-

-

-

-

-

-

Астахова О.О.

-

-

-

-

-

-

-

Вернидубов Я.І.

-

-

-

-

-

-

-

ВиниченкоЛ.М.

-

-

-

-

-

-

-

Гаврилова О.В.

-

-

-

-

-

-

-

Галаган В.І.

-

-

-

-

-

-

-

Гончарук В.П.

-

-

-

-

-

-

-

Дзюба О.А.

1

1

-

1

-

-

-

Іваніна Ю.В.

-

-

-

-

-

-

-

Катющенко В.П.

-

-

-

-

-

-

-

Козачук О.М.

-

-

-

-

-

-

-

Курило А.В.

1

-

-

-

-

-

1

Левко В.Б.

-

-

-

-

-

-

-

Марфіна Н.В.

-

-

-

-

-

-

-

Марцинкевич В.А.

-

-

-

-

-

-

-

Марченко М.В

3

3

-

3

-

-

0

Метелешко О.В.

-

-

-

-

-

-

-

Савлук Т.В.

-

-

-

-

-

-

-

Сазонова М.Г.

-

-

-

-

-

-

-

Старовойтова С.М.

-

-

-

-

-

-

-

Федосєєв С.В.

1

-

-

-

-

-

1

Федюк  О.О.

-

-

-

-

-

-

-

Хіміч В.М.

-

-

-

-

-

-

-

Чаус М.О.

-

-

-

-

-

-

-

Чех Н.А.

-

-

-

-

-

-

-

Яровенко Н.О.

-

-

-

-

-

-

-

Всього

11

8

2

6

0

0

3

Якість розгляду кримінальних проваджень.

 

У I півріччі 2017 року до апеляційної інстанції було оскаржено 75 вироків та 268 ухвал по кримінальним провадженням, скаргам та клопотанням органів досудового розслідування. Скасовано 11 вироків та 68 ухвал, частково скасовано 10 вироків, змінено 14 вироків.

У I півріччі 2017 року до касаційної інстанції оскаржено 11 вироків,  та 1 ухвалу, скасованих та змінених судових рішень немає.

Розмежування кількості оскаржених та скасованих вироків (ухвал) до апеляційної та касаційної інстанції по суддям

 

                                                                                         Апеляційна інстанція

 

ПІП судді

оскаржено

скасовано

частково скасовано

вирок

змінено

вирок

ухвала

вирок

ухвала

вирок

ухвала

Ластовка Н.Д.

-

48

-

17

-

-

-

Бартащук Л.П.

-

-

-

1

-

-

-

Бірса О.В.

           6

23

1

4

2

-

-

Арапіна Н.Є.

-

-

-

-

-

-

-

Астахова О.О.

-

23

-

3

-

-

-

Вернидубов Я.І.

-

-

-

-

-

-

-

ВиниченкоЛ.М.

-

-

-

-

-

-

-

Гаврилова О.В.

-

-

-

-

-

-

-

Галаган В.І.

-

-

-

-

-

-

-

Гончарук В.П.

-

-

-

-

-

-

-

Дзюба О.А.

18

34

2

4

2

4

-

Іваніна Ю.В.

4

26

-

5

2

-

-

Катющенко В.П.

-

-

-

-

-

-

-

Козачук О.М.

-

-

-

-

-

-

-

Курило А.В.

12

35

1

2

2

2

-

Левко В.Б.

-

-

-

-

-

-

-

Марфіна Н.В.

-

-

-

-

-

-

-

Марцинкевич В.А.

-

-

-

-

-

-

-

Марченко М.В

8

22

-

14

1

1

-

Метелешко О.В.

-

-

-

-

-

-

-

Савлук Т.В.

-

-

-

-

-

-

-

Сазонова М.Г.

7

14

-

2

1

-

-

Старовойтова С.М.

4

1

-

-

-

2

-

Федосєєв С.В.

8

           27

            -

6

-

3

-

Федюк  О.О.

4

6

2

4

1

1

-

Хіміч В.М.

4

8

-

5

-

1

-

Чаус М.О.

-

1

5

1

1

-

-

Чех Н.А.

-

-

-

-

-

-

-

Яровенко Н.О.

-

-

-

-

-

-

-

Всього

75

268

11

68

10

14

0

 

 

 

 

 

 

Касаційна інстанція

 

 

ПІП судді

оскаржено

скасовано

частково скасовано

вирок

змінено

вирок

ухвала

вирок

ухвала

вирок

ухвала

Ластовка Н.Д.

-

-

-

-

-

-

-

Бартащук Л.П.

-

-

-

-

-

-

-

Бірса О.В.

3

-

-

-

-

-

-

Арапіна Н.Є.

-

-

-

-

-

-

-

Астахова О.О.

-

-

-

-

-

-

-

Вернидубов Я.І.

-

-

-

-

-

-

-

ВиниченкоЛ.М.

-

-

-

-

-

-

-

Гаврилова О.В.

1

-

-

-

-

-

-

Галаган В.І.

-

-

-

-

-

-

-

Гончарук В.П.

-

-

-

-

-

-

-

Дзюба О.А.

1

-

-

-

-

-

-

Іваніна Ю.В.

-

-

-

-

-

-

-

Катющенко В.П.

-

-

-

-

-

-

-

Козачук О.М.

-

-

-

-

-

-

-

Курило А.В.

2

-

-

-

-

-

-

Левко В.Б.

-

-

-

-

-

-

-

Марфіна Н.В.

-

-

-

-

-

-

-

Марцинкевич В.А.

            -

-

-

-

-

-

-

Марченко М.В

1

-

-

-

-

-

-

Метелешко О.В.

-

-

-

-

-

-

-

Савлук Т.В.

-

-

-

-

-

-

-

Сазонова М.Г.

-

-

-

-

-

-

-

Старовойтова С.М.

-

-

-

-

-

-

-

Федосєєв С.В.

-

-

-

-

-

-

-

Федюк  О.О.

1

-

-

-

-

-

-

Хіміч В.М.

2

-

-

-

-

-

-

Чаус М.О.

-

1

-

-

-

-

-

Чех Н.А.

-

-

-

-

-

-

-

Яровенко Н.О.

-

            -

            -

            -

                       -

-

-

Всього

11

1

0

0

0

0

0

 

РОЗГЛЯД  КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ

 

 

У I півріччі 2017 року в провадженні суду перебувало 23 кримінальні справи щодо 59 осіб.

За звітний період було розглянуто 2 кримінальних справи, з яких:

- повернуто на додаткове розслідування 2 кримінальних справи стосовно 2 осіб;

Залишок справ на кінець звітного періоду становить 21 кримінальну справу щодо 57 осіб.

 

Крім того, за звітний період в провадженні Дніпровського районного суду м. Києва перебувало 4 кримінальних справи щодо 5 неповнолітніх осіб, з яких  розглянутих немає. Залишок справ на кінець звітного періоду становить 4 справи щодо 5 неповнолітніх осіб.

                                                                Розмежування розгляду кримінальних справ по кожному із суддів ( 1 )

ПІБ судді

Перебувало в провадженні

Розглянуто всього

Розглянуто

Залишок на кінець звітного періоду

вироки

направлено на додаткове розслідування

закрито

Повернуто прокурору в порядку ст. 249-1 КПК України (редакція 1960 р)

направлено за підсудністю

застосовано заходи медичного характеру

скарги приватного обвинувачення

Ластовка Н.Д.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Бартащук Л.П.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Бірса О.В.

4

-

-

-

-

-

-

-

-

4

Арапіна Н.Є.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Астахова О.О.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Вернидубов Я.І.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ВиниченкоЛ.М.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Гаврилова О.В.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Галаган В.І.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Гончарук В.П.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Дзюба О.А.

6

-

-

-

-

-

-

-

-

6

Іваніна Ю.В.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Катющенко В.П.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Козачук О.М.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Курило А.В.

2

-

-

-

-

-

-

-

-

2

Левко В.Б.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Марфіна Н.В.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Марцинкевич В.А.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Марченко М.В

6

2

-

2

 

-

-

-

-

4

Метелешко О.В.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Савлук Т.В.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Сазонова М.Г.

1

-

-

-

-

-

-

-

-

1

Старовойтова С.М

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Федосєєв С.В.

4

-

-

-

-

-

-

-

-

4

Федюк  О.О.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Хіміч В.М.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Чаус М.О.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Чех Н.А.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Яровенко Н.О.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Всього

23

2

0

2

0

0

0

0

0

21

РОЗГЛЯД ЦИВІЛЬНИХ СПРАВ

 

 

Залишок нерозглянутих справ на початок звітного періоду в І півріччі 2017 року становив 1610 цивільних справ, з них: 1554 справи позовного провадження, 56 справ окремого провадження.

В І півріччі 2017 року до суду надійшло 3640 позовних заяв. Загальна кількість цивільних справ, які перебували в провадженні суду, складає 5250 (з них 281 - залишок нерозглянутих заяв на кінець звітного періоду).

В І півріччі 2017 року було розглянуто 2983 цивільні справи, з них  1516 справ позовного та окремого проваджень, які розглянуті з ухваленням рішення; 324 справи наказного провадження; 252 заяви залишено без розгляду; 57 справ, у яких закрито провадження; 17 справ передано до інших судів; 575 позовних заяв повернуто  позивачу; 242 заяви, в яких відмовлено у відкритті провадження.

Якщо порівнювати кількість знаходження в провадженні суду справ з аналогічним періодом І півріччя 2016 року, то слід зазначити, що вона зменшилась на 133 справи. Так, у І півріччі 2016 року в провадженні суду перебувало 5383 справи, а в І півріччі 2017 року - 5250 справ. Відповідно зменшилась кількість розглянутих справ: 2983 справи розглянуто в цьому звітному періоді, тоді як у І півріччі 2016 року розглянуто  3601 справу.

У даному звітному періоді розглянуто з ухваленням  рішення 1516 справ (сімейні, трудові, житлові справи, окреме провадження, інші справи), а в І півріччі 2016 року - 1913 справ. Отже, кількість розглянутих справ з ухваленням рішення  зменшилась на 397 справ.

У І півріччі 2017 року закрито провадження у 57 справах, що на 8 справ більше, ніж у І півріччі 2016 року (49).

Залишено заяв без розгляду в І півріччі 2017 року – 252, що на 83  справ менше, ніж у І півріччі 2016 року (335).

За І півріччя 2017 року передано до інших судів 17 справ, що на 3 справ більше, ніж у І півріччі 2016 року (14).

Повернуто позивачу - 575 заяв, що на 218 заяв менше, ніж у І півріччі 2016 року (793).

Відмовлено у відкритті провадження у 242 заявах, що на 64 заяви менше, ніж у І півріччі 2016 року (178).

Розгляд цивільних справ за І півріччя 2017 року

 

П.І.П. судді

Перебувало в провадженні

Зали

шок

Розгля

нуто

З ухваленням рішення

Накази

Без

розгляду

Закрито

Передано в інші суди

Повернуто

позивачу

Відмовлено

у відкритті

провадження (прийнятті/видачі)

сімей

ні

трудо

ві

жит

лові

окреме

провадження

інші

Ластовка Н.Д.

59

 

59

12

1

2

4

11

5

9

1

 

11

3

Бартащук Л.П.

                           

Бірса О.В.

                           

Арапіна Н.Є.

665

293

372

62

5

12

7

89

63

23

5

1

54

51

Астахова О.О.

457

254

203

44

 

5

12

51

39

23

6

 

12

11

Вернидубов Я.І.

                           

ВиниченкоЛ.М.

642

204

438

81

7

22

8

113

43

38

2

2

90

32

Гаврилова О.В.

74

 

74

17

1

7

 

28

1

9

 

2

9

 

Галаган В.І.

                           

Гончарук В.П.

721

312

409

75

6

13

15

112

90

30

12

4

46

6

Дзюба О.А.

                           

Іваніна Ю.В.

                           

Катющенко В.П.

533

230

303

52

4

11

19

69

15

25

9

1

91

7

Козачук О.М.

                           

Курило А.В.

                           

Левко В.Б.

                           

Марфіна Н.В.

                           

Марцинкевич В.А.

                           

Марченко М.В

                           

Метелешко О.В.

                           

Савлук Т.В.

629

229

400

54

 

10

14

64

29

37

5

2

155

30

Сазонова М.Г.

                           

Старовойтова С.М.

                           

Федосєєв С.В.

                           

Федюк  О.О.

                           

Хіміч В.М.

                           

Чаус М.О.

                           

Чех Н.А.

666

272

394

98

4

15

18

78

18

25

13

2

47

76

Яровенко Н.О.

523

192

331

70

4

18

16

76

21

33

4

3

60

26

Всього*

5250*

1986

2983

565

32

115

113

691

324

252

57

17

575

242

* Перебувало в провадженні 5250 з них 281  – залишок нерозглянутих заяв на кінець звітного періоду

 

 

 

Індивідуальне навантаження суддів по розгляду цивільних справ

 

П.І.П. судді

Перебувало в  провадженні

в І півріччі 2017 року

Розглянуто

в І півріччі 2017 року

Перебувало в  провадженні

в І півріччі 2016 року

Розглянуто

в І півріччі 2016 року

Ластовка Н.Д.

59

59

250

206

Бартащук Л.П.

 

 

391

310

Бірса О.В.

 

 

1

 

Антипова Л.О.

 

 

 

 

Арапіна Н.Є.

665

372

508

323

Астахова О.О.

457

203

339

212

Вернидубов Я.І.

 

 

 

 

ВиниченкоЛ.М.

642

438

464

346

Гаврилова О.В.

74

74

462

350

Галаган В.І.

 

 

 

 

Гончарук В.П.

721

409

527

312

Дзюба О.А.

 

 

 

 

Іваніна Ю.В.

 

 

 

 

Катющенко В.П.

533

303

465

341

Козачук О.М.

 

 

 

 

Курило А.В.

 

 

 

 

Левко В.Б.

 

 

 

 

Марфіна Н.В.

 

 

23

23

Марцинкевич В.А.

 

 

451

306

Марченко М.В

 

 

 

 

Метелешко О.В.

 

 

 

 

Савлук Т.В.

629

400

416

323

Сазонова М.Г.

 

 

 

 

Старовойтова С.М.

 

 

 

 

Федосєєв С.В.

 

 

 

 

Федюк  О.О.

 

 

1

 

Хіміч В.М.

 

 

 

 

Чаус М.О.

 

 

 

 

Чех Н.А.

666

394

467

304

Яровенко Н.О.

523

331

398

245

Всього

5250*

2983

5383*

3601

Найбільше справ було розглянуто наступними суддями: Виниченко Л.М.. – 438 справ; Гончарук В.П.– 409 справ; Савлук Т.В. – 400 справ; Чех Н.А. – 394 справи; Арапіна Н.Є. – 372 справи.

 

 

На кінець звітного періоду залишок нерозглянутих цивільних справ становить  1986 справ.

 

Основними причинами відкладення судового розгляду цивільних справ є:

зупинення провадження у справі до розгляду іншої справи.

Навантаження суддів по розгляду цивільних справ.

 

В І півріччі 2017 року середнє навантаження на одного суддю становило 373 справ, а середньомісячне  –  62.

* Середнє навантаження на 8 суддів з розрахунку фактично відпрацьованих суддями  місяців та кількості фактично розглянутих справ.

 Результати розгляду заяв про перегляд рішень, ухвал суду чи судових наказів у зв’язку з нововиявленими обставинами («8»)

 

 

П.І.П. судді

Перебувала в провадженні

Розглянуто

     Залишено без

   задоволення

Задоволено

        заяв

Повернуто заявнику

Залишено без

розгляду

Ухвалено інших рішень

Залишок нерозглянутих заяв на кінець звітного періоду

Ластовка Н.Д.

-

-

-

-

-

-

-

Бартащук Л.П.

-

-

-

-

-

-

-

Бірса О.В.

-

-

-

-

-

-

-

Арапіна Н.Є.

2

1

1

-

-

-

1

Астахова О.О.

2

-

-

-

-

-

2

Вернидубов Я.І.

-

-

-

-

-

-

-

ВиниченкоЛ.М.

4

2

-

1

1

-

2

Гаврилова О.В.

3

3

1

1

-

1

-

Галаган В.І.

-

-

-

-

-

-

-

Гончарук В.П.

4

2

1

-

-

1

2

Дзюба О.А.

-

-

-

-

-

-

-

Іваніна Ю.В.

-

-

-

-

-

-

-

Катющенко В.П.

5

4

1

1

1

1

1

Козачук О.М.

-

-

-

-

-

-

-

Курило А.В.

-

-

-

-

-

-

-

Левко В.Б.

-

-

-

-

-

-

-

Марфіна Н.В.

-

-

-

-

-

-

-

Марцинкевич В.А.

-

-

-

-

-

-

-

Марченко М.В

-

-

-

-

-

-

-

Метелешко О.В.

-

-

-

-

-

-

-

Савлук Т.В.

6

4

-

1

1

2

2

Сазонова М.Г.

-

-

-

-

-

-

-

Старовойтова С.М.

-

-

-

-

-

-

-

Федосєєв С.В.

-

-

-

-

-

-

-

Федюк  О.О.

-

-

-

-

-

-

-

Хіміч В.М.

-

-

-

-

-

-

-

Чаус М.О.

-

-

-

-

-

-

-

Чех Н.А.

4

2

              2

-

-

-

2

Яровенко Н.О.

5

2

1

1

-

-

3

Всього

35

20

7

5

3

5

15

-

 

 

 

                                            

 

                         Розгляд клопотань, заяв, подань у порядку виконання судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб) («6»)

 

П.І.П. судді

Перебувало у провадженні клопотань, подань, заяв

Розглянуто

 Задоволено

Відмовлено

Повернуто  клопотань, подань, заяв

Залишено без

розгляду

Інше

Залишок нерозглянутих клопотань, подань, заяв на кінець звітного періоду

Ластовка Н.Д.

11

11

8

2

-

1

-

-

Бартащук Л.П.

-

-

-

-

-

-

-

-

Бірса О.В.

-

-

-

-

-

-

-

-

Арапіна Н.Є.

44

29

12

6

9

2

-

15

Астахова О.О.

40

35

28

3

3

1

-

5

Вернидубов Я.І.

-

-

-

-

-

-

-

-

ВиниченкоЛ.М.

77

67

40

23

1

1

2

10

Гаврилова О.В.

11

11

4

6

1

-

-

-

Галаган В.І.

-

-

-

-

-

-

-

-

Гончарук В.П.

92

79

73

3

-

3

-

13

Дзюба О.А.

-

-

-

-

-

-

-

-

Іваніна Ю.В.

-

-

-

-

-

-

-

-

Катющенко В.П.

73

62

42

16

3

-

1

11

Козачук О.М.

-

-

-

-

-

-

-

-

Курило А.В.

-

-

-

-

-

-

-

-

Левко В.Б.

-

-

-

-

-

-

-

-

Марфіна Н.В.

-

-

-

-

-

-

-

-

Марцинкевич В.А.

-

-

-

-

-

-

-

-

Марченко М.В

-

-

-

-

-

-

-

-

Метелешко О.В.

-

-

-

-

-

-

-

-

Савлук Т.В.

66

44

19

            20

1

2

2

22

Сазонова М.Г.

-

-

-

-

-

-

-

                         -

Старовойтова С.М.

-

-

-

-

-

-

-

-

Федосєєв С.В.

-

-

-

-

-

-

-

-

Федюк  О.О.

-

-

-

-

-

-

-

-

Хіміч В.М.

-

-

-

-

-

-

-

-

Чаус М.О.

-

-

-

-

-

-

-

-

Чех Н.А.

72

47

32

12

-

3

-

25

Яровенко Н.О.

64

54

29

21

3

1

-

10

Всього

550

439

287

112

21

14

5

111

-

 

 

 

 

 

                                                     Розгляд скарг на дії або бездіяльність державного виконавця чи іншої посадової особи

державної виконавчої служби («4-с»)

 

П.І.П. судді

Перебувало в провадженні

Розглянуто

Задоволено,в тому числі частково

відмовлено в задоволенні

(у відкритті провадження)

Повернуто скаржнику

Залишено без

розгляду

Залишок нерозглянутих скарг на кінець звітного періоду

Ластовка Н.Д.

             4

           4

1

1

1

1

-

Бартащук Л.П.

-

-

-

-

-

-

-

Бірса О.В.

-

-

-

-

-

-

-

Арапіна Н.Є.

23

16

1

11

1

3

7

Астахова О.О.

8

7

3

2

1

1

1

Вернидубов Я.І.

-

-

-

-

-

-

-

ВиниченкоЛ.М.

27

23

4

8

3

8

4

Гаврилова О.В.

6

6

1

4

-

1

-

Галаган В.І.

-

-

-

-

-

-

-

Гончарук В.П.

28

23

15

5

1

2

5

Дзюба О.А.

-

-

-

-

-

-

-

Іваніна Ю.В.

-

-

-

-

-

-

-

Катющенко В.П.

16

15

2

5

2

6

1

Козачук О.М.

-

-

-

-

-

-

-

Курило А.В.

-

-

-

-

-

-

-

Левко В.Б.

-

-

-

-

-

-

-

Марфіна Н.В.

-

-

-

-

-

-

-

Марцинкевич В.А.

-

-

-

-

-

-

-

Марченко М.В

-

-

-

-

-

-

-

Метелешко О.В.

-

-

-

-

-

-

-

Савлук Т.В.

27

15

-

1

11

3

12

Сазонова М.Г.

-

-

-

-

-

-

-

Старовойтова С.М.

-

-

-

-

-

-

-

Федосєєв С.В.

-

-

-

-

-

-

-

Федюк  О.О.

-

-

-

-

-

-

-

Хіміч В.М.

-

-

-

-

-

-

-

Чаус М.О.

-

-

-

-

-

-

-

Чех Н.А.

24

17

7

4

-

6

7

Яровенко Н.О.

13

9

5

                   1

-

3

4

Всього

176

135

39

42

20

34

41

-

-

 

 

 

                                           Розгляд клопотань про визнання та виконання рішень іноземних судів в Україні («2-к»)

 

П.І.П. судді

Перебувало в провадженні

Розглянуто

задоволено

відмовлено у задоволенні

Кількість клопотань, що залишено без розгляду

Залишок нерозглянутих клопотань на кінець звітного періоду

Ластовка Н.Д.

-

-

-

-

-

-

Бартащук Л.П.

-

-

-

-

                      -

-

Бірса О.В.

-

-

-

-

-

-

Арапіна Н.Є.

2

2

-

1

1

-

Астахова О.О.

-

-

-

-

-

-

Вернидубов Я.І.

-

-

-

-

-

-

ВиниченкоЛ.М.

-

-

-

-

-

-

Гаврилова О.В.

1

1

1

-

-

-

Галаган В.І.

-

-

-

-

-

-

Гончарук В.П.

-

-

-

-

-

-

Дзюба О.А.

-

-

-

-

-

-

Іваніна Ю.В.

-

-

-

-

-

-

Катющенко В.П.

-

-

-

-

-

-

Козачук О.М.

-

-

-

-

-

-

Курило А.В.

-

-

-

-

-

-

Левко В.Б.

-

-

-

-

-

-

Марфіна Н.В.

-

-

-

-

-

-

Марцинкевич В.А.

-

-

-

-

-

-

Марченко М.В

-

-

-

-

-

-

Метелешко О.В.

-

-

-

-

-

-

Савлук Т.В.

-

-

-

-

-

-

Сазонова М.Г.

-

-

-

-

-

-

Старовойтова С.М.

-

-

-

-

                     -

-

Федосєєв С.В.

-

-

-

-

-

-

Федюк  О.О.

-

-

-

-

-

-

Хіміч В.М.

-

-

-

-

-

-

Чаус М.О.

-

-

-

-

-

-

Чех Н.А.

-

-

-

-

-

-

Яровенко Н.О.

1

-

-

             -

-

1

Всього

4

3

1

1

1

1

-

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 Розгляд заяв про перегляд заочних рішень («2-п»)

 

П.І.П. судді

Перебувало в провадженні

Розглянуто

Задоволено

 

Відмовлено

 

Повернуто заявникам

Залишено без

розгляду

Залишок нерозглянутих заяв на кінець звітного періоду

Ластовка Н.Д.

2

2

-

2

-

-

-

Бартащук Л.П.

-

-

-

-

-

-

-

Бірса О.В.

-

-

-

-

-

-

-

Арапіна Н.Є.

12

11

3

6

1

1

1

Астахова О.О.

4

3

-

3

-

-

1

Вернидубов Я.І.

-

-

-

-

-

-

-

ВиниченкоЛ.М.

11

9

2

6

1

-

2

Гаврилова О.В.

3

3

-

2

1

-

-

Галаган В.І.

-

-

-

-

-

-

-

Гончарук В.П.

10

8

3

4

-

1

2

Дзюба О.А.

-

-

-

-

-

-

-

Іваніна Ю.В.

-

-

-

-

-

-

-

Катющенко В.П.

13

10

3

6

-

1

3

Козачук О.М.

-

-

-

-

-

-

-

Курило А.В.

-

-

-

-

-

-

-

Левко В.Б.

-

-

-

-

-

-

-

Марфіна Н.В.

-

-

-

-

-

-

-

Марцинкевич В.А.

-

-

-

-

-

-

-

Марченко М.В

-

-

-

-

-

-

-

Метелешко О.В.

-

-

-

-

-

-

-

Савлук Т.В.

8

7

4

1

2

-

1

Сазонова М.Г.

-

-

-

-

-

-

-

Старовойтова С.М.

-

-

-

-

-

-

-

Федосєєв С.В.

-

-

-

-

-

-

-

Федюк  О.О.

-

-

-

-

-

-

-

Хіміч В.М.

-

-

-

-

-

-

-

Чаус М.О.

-

-

-

-

-

-

-

Чех Н.А.

8

4

-

3

1

-

4

Яровенко Н.О.

15

12

4

7

-

1

3

Всього

86

69

19

40

6

4

17

-

 

 

 

 

 

 

 

Розгляд заяв про скасування судового наказу («2-с»)

 

П.І.П. судді

Перебувало в провадженні

Розглянуто

Задоволено

Відмовлено у задоволенні

Залишено без розгляду

Повернуто

заявнику

Залишок заяв на кінець звітного періоду

 
 

Ластовка Н.Д.

1

1

1

       

 

Бартащук Л.П.

             

 

Бірса О.В.

             

 

Арапіна Н.Є.

2

1

 

1

   

1

 

Астахова О.О.

4

3

3

     

1

 

Вернидубов Я.І.

             

 

ВиниченкоЛ.М.

1

1

1

       

 

Гаврилова О.В.

             

 

Галаган В.І.

             

 

Гончарук В.П.

1

1

1

       

 

Дзюба О.А.

             

 

Іваніна Ю.В.

             

 

Катющенко В.П.

3

3

3

       

 

Козачук О.М.

             

 

Курило А.В.

             

 

Левко В.Б.

               

Марфіна Н.В.

             

 

Марцинкевич В.А.

             

 

Марченко М.В

             

 

Метелешко О.В.

             

 

Савлук Т.В.

3

2

2

     

1

 

Сазонова М.Г.

             

 

Старовойтова С.М.

             

 

Федосєєв С.В.

             

 

Федюк  О.О.

               

Хіміч В.М.

               

Чаус М.О.

               

Чех Н.А.

8

3

5

   

1

2

 

Яровенко Н.О.

2

2

2

         

Всього

25

20

18

1

0

1

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розгляд судових доручень в цивільних справах  («2-д»)

 

П.І.П. судді

Перебувало в провадженні

Розглянуто

Задоволено

Відмовлено у задоволенні

Залишено без розгляду

Повернуто

заявнику

Залишок заяв на кінець звітного періоду

 
 

Ластовка Н.Д.

             

 

Бартащук Л.П.

             

 

Бірса О.В.

             

 

Арапіна Н.Є.

             

 

Астахова О.О.

             

 

Вернидубов Я.І.

             

 

ВиниченкоЛ.М.

5

3

1

2

   

2

 

Гаврилова О.В.

             

 

Галаган В.І.

             

 

Гончарук В.П.

3

1

1

     

2

 

Дзюба О.А.

             

 

Іваніна Ю.В.

             

 

Катющенко В.П.

3

3

 

3

     

 

Козачук О.М.

             

 

Курило А.В.

             

 

Левко В.Б.

               

Марфіна Н.В.

             

 

Марцинкевич В.А.

             

 

Марченко М.В

             

 

Метелешко О.В.

             

 

Савлук Т.В.

3

2

2

     

1

 

Сазонова М.Г.

             

 

Старовойтова С.М.

             

 

Федосєєв С.В.

             

 

Федюк  О.О.

               

Хіміч В.М.

               

Чаус М.О.

               

Чех Н.А.

8

7

5

2

   

1

 

Яровенко Н.О.

2

2

1

1

       

Всього

24

18

10

8

0

0

6

 

 

 

 

 

 

 

Розгляд заяв про забезпечення позову, доказів у цивільних справах  («2-з»)

 

П.І.П. судді

Перебувало в провадженні

Розглянуто

Задоволено

Відмовлено у задоволенні

Залишено без розгляду

Повернуто

заявнику

Залишок заяв на кінець звітного періоду

 
 

Ластовка Н.Д.

             

 

Бартащук Л.П.

             

 

Бірса О.В.

             

 

Арапіна Н.Є.

             

 

Астахова О.О.

             

 

Вернидубов Я.І.

             

 

ВиниченкоЛ.М.

1

1

1

       

 

Гаврилова О.В.

             

 

Галаган В.І.

             

 

Гончарук В.П.

4

4

1

3

     

 

Дзюба О.А.

             

 

Іваніна Ю.В.

             

 

Катющенко В.П.

             

 

Козачук О.М.

             

 

Курило А.В.

             

 

Левко В.Б.

               

Марфіна Н.В.

             

 

Марцинкевич В.А.

             

 

Марченко М.В

             

 

Метелешко О.В.

             

 

Савлук Т.В.

1

1

1

       

 

Сазонова М.Г.

             

 

Старовойтова С.М.

             

 

Федосєєв С.В.

             

 

Федюк  О.О.

               

Хіміч В.М.

               

Чаус М.О.

               

Чех Н.А.

1

1

 

1

       

Яровенко Н.О.

2

1

     

1

1

 

Всього

9

8

3

4

0

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розгляд заяв про скасування заходів забезпечення позову, доказів у цивільних справах  («2-зз»)

 

П.І.П. судді

Перебувало в провадженні

Розглянуто

Задоволено

Відмовлено у задоволенні

Залишено без розгляду

Повернуто

заявнику

Залишок заяв на кінець звітного періоду

 
 

Ластовка Н.Д.

3

3

3

       

 

Бартащук Л.П.

             

 

Бірса О.В.

             

 

Арапіна Н.Є.

1

1

1

     

1

 

Астахова О.О.

3

         

3

 

Вернидубов Я.І.

             

 

ВиниченкоЛ.М.

3

3

3

       

 

Гаврилова О.В.

             

 

Галаган В.І.

             

 

Гончарук В.П.

4

2

 

1

 

1

2

 

Дзюба О.А.

             

 

Іваніна Ю.В.

             

 

Катющенко В.П.

5

3

2

1

   

2

 

Козачук О.М.

             

 

Курило А.В.

             

 

Левко В.Б.

               

Марфіна Н.В.

             

 

Марцинкевич В.А.

             

 

Марченко М.В

             

 

Метелешко О.В.

             

 

Савлук Т.В.

3

2

1

1

   

1

 

Сазонова М.Г.

             

 

Старовойтова С.М.

             

 

Федосєєв С.В.

             

 

Федюк  О.О.

               

Хіміч В.М.

               

Чаус М.О.

               

Чех Н.А.

8

4

2

2

   

4

 

Яровенко Н.О.

4

1

1

     

3

 

Всього

34

19

13

5

0

1

15

 

 

 

 

 

 

 

 

Розгляд заяв про повернення судового збору в цивільних справах  («2-сз»)

 

П.І.П. судді

Перебувало в провадженні

Розглянуто

Задоволено

Відмовлено у задоволенні

Залишено без розгляду

Повернуто

заявнику

Залишок заяв на кінець звітного періоду

 
 

Ластовка Н.Д.

2

2

1

1

     

 

Бартащук Л.П.

             

 

Бірса О.В.

             

 

Арапіна Н.Є.

15

14

13

1

   

1

 

Астахова О.О.

5

5

5

       

 

Вернидубов Я.І.

             

 

ВиниченкоЛ.М.

27

27

26

1

     

 

Гаврилова О.В.

1

1

1

       

 

Галаган В.І.

             

 

Гончарук В.П.

5

4

2

2

   

1

 

Дзюба О.А.

             

 

Іваніна Ю.В.

             

 

Катющенко В.П.

14

14

13

1

     

 

Козачук О.М.

             

 

Курило А.В.

             

 

Левко В.Б.

               

Марфіна Н.В.

             

 

Марцинкевич В.А.

             

 

Марченко М.В

             

 

Метелешко О.В.

             

 

Савлук Т.В.

28

27

25

2

   

1

 

Сазонова М.Г.

             

 

Старовойтова С.М.

             

 

Федосєєв С.В.

             

 

Федюк  О.О.

               

Хіміч В.М.

               

Чаус М.О.

               

Чех Н.А.

10

9

7

2

   

1

 

Яровенко Н.О.

3

3

2

1

       

Всього

110

106

95

11

0

0

4

 

 

 

 

 

 

 

 

Розгляд заяв про роз’яснення судового рішення у цивільних справах  («2-р»)

 

П.І.П. судді

Перебувало в провадженні

Розглянуто

Задоволено

Відмовлено у задоволенні

Залишено без розгляду

Повернуто

заявнику

Залишок заяв на кінець звітного періоду

 
 

Ластовка Н.Д.

             

 

Бартащук Л.П.

             

 

Бірса О.В.

             

 

Арапіна Н.Є.

1

1

1

       

 

Астахова О.О.

2

1

 

1

   

1

 

Вернидубов Я.І.

             

 

ВиниченкоЛ.М.

             

 

Гаврилова О.В.

2

2

 

2

     

 

Галаган В.І.

             

 

Гончарук В.П.

1

1

 

1

     

 

Дзюба О.А.

             

 

Іваніна Ю.В.

             

 

Катющенко В.П.

3

3

 

3

     

 

Козачук О.М.

             

 

Курило А.В.

             

 

Левко В.Б.

               

Марфіна Н.В.

             

 

Марцинкевич В.А.

             

 

Марченко М.В

             

 

Метелешко О.В.

             

 

Савлук Т.В.

1

1

1

       

 

Сазонова М.Г.

             

 

Старовойтова С.М.

             

 

Федосєєв С.В.

             

 

Федюк  О.О.

               

Хіміч В.М.

               

Чаус М.О.

               

Чех Н.А.

1

1

 

1

       

Яровенко Н.О.

               

Всього

11

10

2

8

0

0

1

 

 

 

 

 

 

 

Розгляд заяв про постановлення додаткового рішення у цивільних справах  («2-др»)

 

П.І.П. судді

Перебувало в провадженні

Розглянуто

Задоволено

Відмовлено у задоволенні

Залишено без розгляду

Повернуто

заявнику

Залишок заяв на кінець звітного періоду

 
 

Ластовка Н.Д.

             

 

Бартащук Л.П.

             

 

Бірса О.В.

             

 

Арапіна Н.Є.

1

1

 

1

     

 

Астахова О.О.

             

 

Вернидубов Я.І.

             

 

ВиниченкоЛ.М.

1

1

1

       

 

Гаврилова О.В.

             

 

Галаган В.І.

             

 

Гончарук В.П.

2

2

1

1

     

 

Дзюба О.А.

             

 

Іваніна Ю.В.

             

 

Катющенко В.П.

1

         

1

 

Козачук О.М.

             

 

Курило А.В.

             

 

Левко В.Б.

               

Марфіна Н.В.

             

 

Марцинкевич В.А.

             

 

Марченко М.В

             

 

Метелешко О.В.

             

 

Савлук Т.В.

2

         

2

 

Сазонова М.Г.

             

 

Старовойтова С.М.

             

 

Федосєєв С.В.

             

 

Федюк  О.О.

               

Хіміч В.М.

               

Чаус М.О.

               

Чех Н.А.

               

Яровенко Н.О.

2

2

1

1

       

Всього

9

6

3

3

0

0

3

 

 

 

 

 

 

 

 

Розгляд заяв про виправлення описки у цивільних справах  («2-во»)

 

П.І.П. судді

Перебувало в провадженні

Розглянуто

Задоволено

Відмовлено у задоволенні

Залишено без розгляду

Повернуто

заявнику

Залишок заяв на кінець звітного періоду

 
 

Ластовка Н.Д.

1

1

1

       

 

Бартащук Л.П.

             

 

Бірса О.В.

             

 

Арапіна Н.Є.

13

12

12

     

1

 

Астахова О.О.

5

4

4

     

1

 

Вернидубов Я.І.

             

 

ВиниченкоЛ.М.

9

8

7

1

   

1

 

Гаврилова О.В.

             

 

Галаган В.І.

             

 

Гончарук В.П.

22

19

16

3

   

3

 

Дзюба О.А.

             

 

Іваніна Ю.В.

             

 

Катющенко В.П.

5

5

5

       

 

Козачук О.М.

             

 

Курило А.В.

             

 

Левко В.Б.

               

Марфіна Н.В.

             

 

Марцинкевич В.А.

             

 

Марченко М.В

             

 

Метелешко О.В.

             

 

Савлук Т.В.

9

7

7

     

2

 

Сазонова М.Г.

             

 

Старовойтова С.М.

             

 

Федосєєв С.В.

             

 

Федюк  О.О.

               

Хіміч В.М.

               

Чаус М.О.

               

Чех Н.А.

9

9

8

1

       

Яровенко Н.О.

8

7

7

     

1

 

Всього

81

72

67

5

0

0

9

 

 

 

 

 

 

 

Розгляд заяв про відновлення втраченого судового провадження  («2-в»)

 

П.І.П. судді

Перебувало в провадженні

Розглянуто

Задоволено

Відмовлено у задоволенні /відкритті провадження

Залишено без розгляду

Повернуто

заявнику

Залишок заяв на кінець звітного періоду

 
 

Ластовка Н.Д.

             

 

Бартащук Л.П.

             

 

Бірса О.В.

             

 

Арапіна Н.Є.

             

 

               

 

Астахова О.О.

             

 

Вернидубов Я.І.

             

 

ВиниченкоЛ.М.

             

 

Гаврилова О.В.

             

 

Галаган В.І.

             

 

Гончарук В.П.

             

 

Дзюба О.А.

             

 

Іваніна Ю.В.

             

 

Катющенко В.П.

1

1

     

1

 

 

Курило А.В.

               

Марфіна Н.В.

             

 

Марцинкевич В.А.

             

 

Марченко М.В

             

 

Метелешко О.В.

             

 

Савлук Т.В.

             

 

Сазонова М.Г.

             

 

Старовойтова С.М.

             

 

Федосєєв С.В.

             

 

Федюк  О.О.

             

 

Хіміч В.М.

               

Чаус М.О.

               

Чех Н.А.

               

Яровенко Н.О.

               

Всього

1

1

     

1

   

 

Якість розгляду цивільних справ.

У І півріччі 2017 року до апеляційної інстанції було оскаржено 380  рішень та 366 ухвал по цивільним справам та матеріалам. Скасовано – 96 рішень та 111 ухвал. Частково скасовано 19 рішень та 2 ухвали. Частково змінено 13 рішень та 3 ухвали.

До касаційної інстанції було оскаржено 123 рішення та 33 ухвали, з яких скасовано 4 рішення.

Розмежування якості розгляду цивільних справ по суддям.

Апеляційна інстанція

 

 

ПІП судді

оскаржено

скасовано

частково скасовані

частково змінено

рішення

ухвала

рішення

ухвала

рішення

ухвала

рішення

ухвала

Ластовка Н.Д.

22

15

10

14

2

-

2

-

Бартащук Л.П.

4

3

1

2

2

-

-

-

Бірса О.В.

1

-

-

-

-

-

-

-

Арапіна Н.Є.

36

57

4

14

3

-

3

-

Астахова О.О.

37

23

9

5

1

-

-

-

Вернидубов Я.І.

-

-

-

-

-

-

-

-

ВиниченкоЛ.М.

45

30

6

5

1

1

-

1

Гаврилова О.В.

14

14

4

6

-

-

-

-

Галаган В.І.

-

-

-

-

-

-

-

-

Гончарук В.П.

55

41

8

14

3

1

2

1

Дзюба О.А.

-

-

-

-

-

-

-

-

Іваніна Ю.В.

-

-

-

-

-

-

-

-

Катющенко В.П.

52

46

24

14

2

-

-

-

Козачук О.М.

-

-

-

-

-

-

-

-

Курило А.В.

-

-

-

-

-

-

-

-

Левко В.Б.

-

-

-

-

-

-

-

-

Марфіна Н.В.

-

1

1

-

-

-

-

-

Марцинкевич В.А.

7

-

4

-

1

-

1

-

Марченко М.В

-

-

-

-

-

-

-

-

Метелешко О.В.

-

-

-

-

-

-

-

-

Савлук Т.В.

29

51

9

19

2

-

-

-

Сазонова М.Г.

-

-

-

-

-

-

-

-

Старовойтова С.М.

-

-

-

-

-

-

-

-

Федосєєв С.В.

-

-

-

-

-

-

-

-

Федюк  О.О.

-

-

-

-

-

-

-

-

Хіміч В.М.

-

-

-

-

-

-

-

-

Чаус М.О.

-

-

-

-

-

-

-

-

Чех Н.А.

37

48

10

9

-

-

3

-

Яровенко Н.О.

            41

            37

6

9

             2

         -

2

1

Всього

380

366

96

111

19

2

13

3

 

 

 

 

 

 

 

 

Розмежування якості розгляду цивільних справ по суддям.

Касаційна інстанція

 

ПІП судді

оскаржено

скасовано

частково скасовані

частково змінено

рішення

ухвала

рішення

ухвала

рішення

рішення

ухвала

Ластовка Н.Д.

7

-

-

-

-

-

-

Бартащук Л.П.

12

1

-

-

-

-

-

Бірса О.В.

2

-

-

-

-

-

-

Арапіна Н.Є.

14

7

-

-

-

-

-

Астахова О.О.

9

5

-

-

-

-

-

Вернидубов Я.І.

-

-

-

-

-

-

-

ВиниченкоЛ.М.

14

2

-

-

-

-

-

Гаврилова О.В.

4

1

-

-

-

-

-

Галаган В.І.

-

-

-

-

-

-

             -

Гончарук В.П.

9

1

2

-

-

-

-

Дзюба О.А.

-

-

-

-

-

-

-

Іваніна Ю.В.

-

-

-

-

-

-

-

Катющенко В.П.

15

3

-

-

-

-

-

Козачук О.М.

-

-

-

-

-

-

-

Курило А.В.

1

-

-

-

-

-

-

Левко В.Б.

-

-

-

-

-

-

-

Марфіна Н.В.

1

-

-

-

-

-

-

Марцинкевич В.А.

8

-

-

-

-

-

-

Марченко М.В

-

-

-

-

-

-

-

Метелешко О.В.

-

-

-

-

-

-

-

Савлук Т.В.

7

3

-

-

-

-

-

Сазонова М.Г.

-

-

-

-

-

-

-

Старовойтова С.М.

-

-

-

-

-

-

-

Федосєєв С.В.

-

-

-

-

-

-

-

Федюк  О.О.

-

-

-

-

-

-

-

Хіміч В.М.

-

-

-

-

-

-

-

Чаус М.О.

-

-

-

-

-

-

-

Чех Н.А.

15

5

1

-

-

-

-

Яровенко Н.О.

5

5

1

-

-

-

-

Всього

123

33

4

0

0

0

0

РОЗГЛЯД СПРАВ У ПОРЯДКУ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА

 

 

Залишок нерозглянутих справ на початок звітного періоду в І півріччі 2017 року становив 65 адміністративних справ.

В І півріччі 2017 року до суду надійшло 215 адміністративних позовних заяв.

 Загальна кількість адміністративних справ, які перебували в провадженні суду, складає 280 справ (з них 15 – залишок нерозглянутих заяв на кінець звітного періоду). В І півріччі 2016 року в провадженні суду перебувало 237 адміністративних справ.

В І півріччі 2017 року було розглянуто 169 справ у порядку адміністративного судочинства, з них 112 розглянуто з прийняттям постанови; 7 заяв залишено без розгляду; 2 справи, в яких закрито провадження; 4 справи передано до іншого суду; 38 адміністративних справ повернуто  позивачу; 6 заяв, в яких відмовлено у відкритті провадження.

Якщо порівнювати кількість знаходження в провадженні суду справ з аналогічним періодом  І півріччя 2016 року, то слід зазначити, що вона збільшилась на 43 справи. Так, в І півріччі 2016 року в провадженні суду перебувало 237 справ, а в І півріччі 2017 року - 280 справ. Однак, кількість розглянутих справ збільшилась на 1 справу: 169 справ розглянуто в цьому звітному періоді, тоді як в І півріччі 2016 року розглянуто  168 справ.

У даному звітному періоді розглянуто з прийняттям постанови 112 справ, а в І півріччі 2016 року - 99 справ. Отже, кількість розглянутих справ з ухваленням рішення  збільшилась на 13 справ.

На кінець звітного періоду залишок нерозглянутих адміністративних справ становить -  96 справ.

Розгляд справ в порядку адміністративного судочинства за І півріччя 2017 року

 

П.І.П. судді

Перебувало в провадженні

Розглянуто

З прийняттям постанови

Без

розгляду

Закрито

Передано в інші суди

Повернуто

позивачу

Відмовлено

у відкритті

провадження

Залишок на кінець звітного періоду

 
 

Ластовка Н.Д.

5

5

3

 

 

 

2

 

 

 

Бартащук Л.П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бірса О.В.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Арапіна Н.Є.

44

24

11

2

 

1

7

3

20

 

Астахова О.О.

25

13

10

 

 

1

2

 

12

 

Вернидубов Я.І.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВиниченкоЛ.М.

34

25

17

2

 

1

5

 

9

 

Гаврилова О.В.

4

4

4

 

 

 

 

 

 

 

Галаган В.І.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гончарук В.П.

26

18

15

 

1

 

1

1

8

 

Дзюба О.А.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Іваніна Ю.В.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Катющенко В.П.

34

25

12

1

 

 

11

1

9

 

Козачук О.М.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курило А.В.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Левко В.Б.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Марфіна Н.В.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Марцинкевич В.А.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Марченко М.В

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Метелешко О.В.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Савлук Т.В.

32

21

12

 

1

 

7

1

11

 

Сазонова М.Г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старовойтова С.М.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федосєєв С.В.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федюк  О.О.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хіміч В.М.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чаус М.О.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чех Н.А.

36

14

12

1

 

 

1

 

22

 

Яровенко Н.О.

25

20

16

1

 

1

2

 

5

 

Всього

280*

169

112

7

2

4

38

6

96

 

 

 * Перебувало в провадженні 280 ­­­з них 15 – залишок нерозглянутих заяв на кінець звітного періоду

 

 

 

 

 

Розгляд клопотань, заяв, подань у порядку виконання судових рішень в адміністративних справах  («6-а»)

 

П.І.П. судді

Перебувало у провадженні клопотань, подань, заяв

Розглянуто

Повернуто  клопотань, подань, заяв

Залишено без

розгляду

Залишок нерозглянутих клопотань, подань, заяв на кінець звітного періоду

задоволено

відмовлено в задоволенні

Ластовка Н.Д.

 

 

 

 

 

 

Бірса О.В.

 

 

 

 

 

 

Арапіна Н.Є.

 

 

 

 

 

 

Астахова О.О.

1

 

 

 

 

1

Вернидубов Я.І.

 

 

 

 

 

 

ВиниченкоЛ.М.

1

 

1

 

 

 

Гаврилова О.В.

 

 

 

 

 

 

Галаган В.І.

 

 

 

 

 

 

Гончарук В.П.

 

 

 

 

 

 

Дзюба О.А.

 

 

 

 

 

 

Іваніна Ю.В.

 

 

 

 

 

 

Катющенко В.П.

2

1

 

 

 

1

Козачук О.М.

 

 

 

 

 

 

Курило А.В.

 

 

 

 

 

 

Левко В.Б.

 

 

 

 

 

 

Марфіна Н.В.

 

 

 

 

 

 

Марцинкевич В.А.

 

 

 

 

 

 

Марченко М.В

 

 

 

 

 

 

Метелешко О.В.

 

 

 

 

 

 

Савлук Т.В.

2

1

 

1

 

 

Сазонова М.Г.

 

 

 

 

 

 

Старовойтова С.М.

 

 

 

 

 

 

Федосєєв С.В.

 

 

 

 

 

 

Федюк  О.О.

 

 

 

 

 

 

Хіміч В.М.

 

 

 

 

 

 

Чаус М.О.

 

 

 

 

 

 

Чех Н.А.

1

 

 

 

 

1

Яровенко Н.О.

1

 

1

 

 

 

Всього

8

2

2

1

0

3

 

 

 

 

 

 

 

 

Розгляд заяв про роз’яснення судового рішення у адміністративних справах  («2-ар»)

П.І.П. судді

Перебувало в провадженні

Розглянуто

Задоволено

Відмовлено у задоволенні

Залишено без розгляду

Повернуто

заявнику

Залишок заяв на кінець звітного періоду

 
 

Ластовка Н.Д.

             

 

Бірса О.В.

             

 

Арапіна Н.Є.

2

2

 

2

     

 

Астахова О.О.

3

3

2

1

     

 

Вернидубов Я.І.

             

 

ВиниченкоЛ.М.

1

1

1

       

 

Гаврилова О.В.

             

 

Галаган В.І.

             

 

Гончарук В.П.

2

2

 

2

     

 

Дзюба О.А.

             

 

Іваніна Ю.В.

             

 

Катющенко В.П.

1

1

 

1

     

 

Козачук О.М.

             

 

Курило А.В.

             

 

Левко В.Б.

               

Марфіна Н.В.

             

 

Марцинкевич В.А.

             

 

Марченко М.В

             

 

Метелешко О.В.

             

 

Савлук Т.В.

             

 

Сазонова М.Г.

             

 

Старовойтова С.М.

             

 

Федосєєв С.В.

             

 

Федюк  О.О.

               

Хіміч В.М.

               

Чаус М.О.

               

Чех Н.А.

1

1

1

         

Яровенко Н.О.

1

         

1

 

Всього

11

10

4

6

0

0

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розгляд заяв про постановлення додаткового рішення у адміністративних справах  («2-адр»)

 

П.І.П. судді

Перебувало в провадженні

Розглянуто

Задоволено

Відмовлено у задоволенні

Залишено без розгляду

Повернуто

заявнику

Залишок заяв на кінець звітного періоду

 
 

Ластовка Н.Д.

             

 

Бірса О.В.

             

 

Арапіна Н.Є.

1

1

 

1

     

 

Астахова О.О.

             

 

Вернидубов Я.І.

             

 

ВиниченкоЛ.М.

             

 

Гаврилова О.В.

             

 

Галаган В.І.

             

 

Гончарук В.П.

2

2

1

1

     

 

Дзюба О.А.

             

 

Іваніна Ю.В.

             

 

Катющенко В.П.

1

1

 

1

     

 

Козачук О.М.

             

 

Курило А.В.

             

 

Левко В.Б.

               

Марфіна Н.В.

             

 

Марцинкевич В.А.

             

 

Марченко М.В

             

 

Метелешко О.В.

             

 

Савлук Т.В.

             

 

Сазонова М.Г.

             

 

Старовойтова С.М.

             

 

Федосєєв С.В.

             

 

Федюк  О.О.

               

Хіміч В.М.

               

Чаус М.О.

               

Чех Н.А.

1

1

 

1

       

Яровенко Н.О.

1

1

1

     

             

 

Всього

6

6

2

4

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розгляд заяв про виправлення описки в адміністративних справах  («2-аво»)

 

П.І.П. судді

Перебувало в провадженні

Розглянуто

Задоволено

Відмовлено у задоволенні

Залишено без розгляду

Повернуто

заявнику

Залишок заяв на кінець звітного періоду

 
 

Ластовка Н.Д.

             

 

Бірса О.В.

             

 

Арапіна Н.Є.

1

1

 

1

     

 

Астахова О.О.

2

2

1

1

     

 

Вернидубов Я.І.

             

 

ВиниченкоЛ.М.

1

1

 

1

     

 

Гаврилова О.В.

             

 

Галаган В.І.

             

 

Гончарук В.П.

1

1

1

       

 

Дзюба О.А.

             

 

Іваніна Ю.В.

             

 

Катющенко В.П.

             

 

Козачук О.М.

             

 

Курило А.В.

             

 

Левко В.Б.

               

Марфіна Н.В.

             

 

Марцинкевич В.А.

             

 

Марченко М.В

             

 

Метелешко О.В.

             

 

Савлук Т.В.

3

3

3

       

 

Сазонова М.Г.

             

 

Старовойтова С.М.

             

 

Федосєєв С.В.

             

 

Федюк  О.О.

               

Хіміч В.М.

               

Чаус М.О.

               

Чех Н.А.

               

Яровенко Н.О.

               

Всього

8

8

5

3

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

Розгляд заяв про повернення судового збору в адміністративних справах  («2-асз»)

 

П.І.П. судді

Перебувало в провадженні

Розглянуто

Задоволено

Відмовлено у задоволенні

Залишено без розгляду

Повернуто

заявнику

Залишок заяв на кінець звітного періоду

 
 

Ластовка Н.Д.

             

 

Бартащук Л.П.

             

 

Бірса О.В.

             

 

Арапіна Н.Є.

             

 

Астахова О.О.

             

 

Вернидубов Я.І.

             

 

ВиниченкоЛ.М.

             

 

Гаврилова О.В.

             

 

Галаган В.І.

             

 

Гончарук В.П.

             

 

Дзюба О.А.

             

 

Іваніна Ю.В.

             

 

Катющенко В.П.

1

1

1

       

 

Козачук О.М.

             

 

Курило А.В.

             

 

Левко В.Б.

               

Марфіна Н.В.

             

 

Марцинкевич В.А.

             

 

Марченко М.В

             

 

Метелешко О.В.

             

 

Савлук Т.В.

1

1

1

       

 

Сазонова М.Г.

             

 

Старовойтова С.М.

             

 

Федосєєв С.В.

             

 

Федюк  О.О.

               

Хіміч В.М.

               

Чаус М.О.

               

Чех Н.А.

               

Яровенко Н.О.

               

Всього

2

2

2

         

Якість розгляду справ адміністративного судочинства.

 

У І півріччі 2017 року до апеляційної інстанції було оскаржено 78  постанов та 21 ухвалу по адміністративним справам та матеріалам. Скасовано – 17 постанов та 6 ухвал. Частково скасовано 3 постанови, змінено 2 постанови.

До касаційної інстанції оскаржено 6, з яких змінених та скасованих немає.

Розмежування якості розгляду адміністративних справ по суддям.

Апеляційна  інстанція

 

ПІП судді

оскаржено

скасовано

частково скасовані

частково змінено

постанова

ухвала

постанова

ухвала

постанови

постанова

ухвала

Ластовка Н.Д.

1

-

-

-

-

-

-

Бартащук Л.П.

-

-

-

-

-

-

-

Бірса О.В.

-

-

-

-

-

-

-

Арапіна Н.Є.

11

-

5

-

1

-

-

Астахова О.О.

7

-

2

-

-

-

-

Вернидубов Я.І.

-

-

-

-

-

-

-

ВиниченкоЛ.М.

14

8

1

1

2

1

-

Гаврилова О.В.

8

-

4

-

-

-

-

Галаган В.І.

-

-

-

-

-

-

-

Гончарук В.П.

7

-

1

1

-

1

-

Дзюба О.А.

-

-

-

-

-

-

-

Іваніна Ю.В.

-

-

-

-

-

-

-

Катющенко В.П.

7

5

-

1

-

-

-

Козачук О.М.

-

-

-

-

-

-

-

Курило А.В.

-

-

-

-

-

-

-

Левко В.Б.

-

-

-

-

-

-

-

Марфіна Н.В.

-

-

-

-

-

-

-

Марцинкевич В.А.

-

-

-

-

-

-

-

Марченко М.В

-

-

-

-

-

-

-

Метелешко О.В.

-

-

-

-

-

-

-

Савлук Т.В.

9

5

1

2

-

-

-

Сазонова М.Г.

-

-

-

-

-

-

-

Старовойтова С.М.

-

-

-

-

-

-

-

Федосєєв С.В.

-

-

-

-

-

-

-

Федюк  О.О.

-

-

-

-

-

-

-

Хіміч В.М.

-

-

-

-

-

-

-

Чаус М.О.

-

-

-

-

-

-

-

Чех Н.А.

10

3

3

1

-

-

-

Яровенко Н.О.

4

-

-

-

-

-

-

Всього

78

21

17

6

3

2

0

 

 

 

 

 

 

 

 

Розмежування якості розгляду адміністративних справ по суддям.

Касаційна інстанція

 

ПІП судді

оскаржено

скасовано

частково скасовані

частково змінено

постанова

ухвала

постанова

ухвала

постанови

постанова

ухвала

Ластовка Н.Д.

-

-

-

-

-

-

-

Бартащук Л.П.

-

-

-

-

-

-

-

Бірса О.В.

-

-

-

-

-

-

-

Арапіна Н.Є.

-

-

-

-

-

-

-

Астахова О.О.

-

-

-

-

-

-

-

Вернидубов Я.І.

-

-

-

-

-

-

-

ВиниченкоЛ.М.

2

-

-

-

-

-

-

Гаврилова О.В.

-

-

-

-

-

-

-

Галаган В.І.

-

-

-

-

-

-

-

Гончарук В.П.

2

-

-

-

-

-

-

Дзюба О.А.

-

-

-

-

-

-

-

Іваніна Ю.В.

-

-

-

-

-

-

-

Катющенко В.П.

2

-

-

-

-

-

-

Козачук О.М.

-

-

-

-

-

-

-

Курило А.В.

-

-

-

-

-

-

-

Левко В.Б.

-

-

-

-

-

-

-

Марфіна Н.В.

-

-

-

-

-

-

-

Марцинкевич В.А.

-

-

-

-

-

-

-

Марченко М.В

-

-

-

-

-

-

-

Метелешко О.В.

-

-

-

-

-

-

-

Савлук Т.В.

-

-

-

-

-

-

-

Сазонова М.Г.

-

-

-

-

-

-

-

Старовойтова С.М.

-

-

-

-

-

-

-

Федосєєв С.В.

-

-

-

-

-

-

-

Федюк  О.О.

-

-

-

-

-

-

-

Хіміч В.М.

-

-

-

-

-

-

-

Чаус М.О.

-

-

-

-

-

-

-

Чех Н.А.

-

-

-

-

-

-

-

Яровенко Н.О.

-

-

-

-

-

-

-

Всього

6

0

0

0

0

0

0

РОЗГЛЯД  СПРАВ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ

 

                

У першому півріччі 2017 року  в провадженні суду перебувало 5034 справи про адміністративні правопорушення.

Надійшло до суду 4758 справ про адміністративні правопорушення, що на 639 справ більше, ніж у першому півріччі 2016 року (4119).

Залишок на початок звітного періоду становив 276 справ про адміністративні правопорушення.

Розглянуто 3474 справи, в тому числі:

Залишок на кінець звітного періоду становить - 912 справ.

 

Навантаження по розгляду справ про адміністративні правопорушення.

В першому півріччі  2017 року середнє навантаження по розгляду справ про адміністративні правопорушення становило  на суддів кримінальної спеціалізації – 578 справ, а середньомісячне навантаження на одного суддю  кримінальної спеціалізації становило 97 справ.

                                                                    

*Середнє навантаження на 6 суддів кримінальної спеціалізації з розрахунку фактично відпрацьованих місяців та кількості розглянутих справ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розгляд справ про адміністративні правопорушення

 

 

П.І.Б. судді

 

                           Розглянуто справ

 

Ластовка Н.Д.

                                -

Бартащук Л.П.

                                -

Бірса О.В.

                             545

Арапіна Н.Є.

                                -

Астахова О.О.

                                -

Вернидубов Я.І.

                                -

Виниченко Л.М.

                                -

Гаврилова О.В.

                                -

Галаган В.І.

                                -

Гончарук В.П.

                                -

Дзюба О.А.

                              348

Іваніна Ю.В.

                              230

Катющенко В.П.

                                -

Курило А.В.

                              457

Левко В.Б.

                                -

Марфіна Н.В.

                                -

Марцинкевич В.А.

                                -

Марченко  М.В.

                              473

Метелешко О.В.

                                -

Савлук Т.В.

                                -

Сазонова М.Г.

                              610

Старовойтова  С.М.

                                4

Федосєєв С.В.

                              547

Федюк О.О.

                                87

Хіміч В.М.

                              173

Чаус М.О.

                                -

Чех Н.А.

                                -

Яровенко Н.О.

                                -

Всього:

                              3474

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Розмежування якості розгляду справ про адміністративні правопорушення

                                                 Апеляційна інстанція

 

 

П.І.Б. судді

Оскаржено

постанов

 

 

       Скасовано

        постанов

 

       Змінено

      постанов

 

Ластовка Н.Д.

-

-

             -

Бартащук Л.П.

-

-

             -

Бірса О.В.

12

2

             -

Арапіна Н.Є.

-

-

             -

Астахова О.О.

-

-

             -

Вернидубов Я.І.

-

                 -

             -

Виниченко Л.М.

-

-

             -

Гаврилова О.В.

-

-

             -

Галаган В.І.

-

-

             -

Гончарук В.П.

-

-

             -

Дзюба О.А.

8

                4

             -

Іваніна Ю.В.

5

2

             -

Катющенко В.П.

-

-

             -

Курило А.В.

7

1

             -

Марфіна Н.В.

-

-

             -

Марцинкевич В.А.

-

-

             -

Марченко  М.В.

8

1

             -

Метелешко О.В.

-

                 -

             -

Савлук Т.В.

-

-

             -

Сазонова М.Г.

15

2

             -

Старовойтова С.М.

8

2

             1

Федосєєв С.В.

5

-

             1

Федюк О.О.

9

2

             -

Хіміч В.М.

3

-

             -

Чаус М.О.

1

-

             -

Чех Н.А.

-

-

             -

Яровенко Н.О.

-

-

             -

Всього:

81

16

             2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

РОЗГЛЯД  СПРАВ ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ ВІД 15 КВІТНЯ 2014 РОКУ № 1207-VІІ «ПРО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН ТА ПРАВОВИЙ РЕЖИМ НА ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНІЙ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ»

 

 

 

В першому півріччі 2017 року в провадженні суду перебувала 110 справ даної категорії. Із  них:

Розглянуто всього 74 справи, з них:

Залишок нерозглянутих справ на кінець звітного періоду  становить 36 справ. Із них:

        15 справ цивільного судочинства.

Розділ 1. Здійснення судочинства  судом першої інстанції

 № з/п

Найменування показника

Знаходилося на розгляді справ та матеріалів

Закінчено провадження у справах та матеріалах

Залишок нерозглянутих справ та матеріалів на кінець звітного періоду

усього

у тому числі надійшло у звітному періоді

усього

з  н и х :

з ухваленням судового рішення

у т.ч. із задоволенням позову/клопо-тання/заяви

А

Б

1

2

3

4

5

6

1

УСЬОГО, у тому числі

110

89

74

45

39

36

2

Справи кримінального судочинства (усього)

21

19

     

21

3

у тому числі

Клопотання, скарги, заяви під час досудового розслідування

           

4

Справи кримінального провадження

20

18

     

20

5

Cправи в порядку виконання судових рішень

           

6

Справи цивільного судочинства (усього)

89

70

74

45

39

15

7

у тому числі

наказного провадження

           

8

позовного провадження

89

70

74

45

39

15

9

у тому числі

Спори про право власності та інші речові права

1

1

1

1

1

 

10

Спори, що виникають із договорів

88

69

73

44

38

15

11

Спори про недоговірні зобов`язання, у тому числі про відшкодування  шкоди

           

12

Спори про спадкове право

           

13

Спори, що виникають із трудових правовідносин

           

14

окремого провадження

           

15

Клопотання, заяви, подання у порядку виконання судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб)

           

16

Справи адміністративного судочинства (усього)

           

17

у тому числі

Справи зі спорів з приводу забезпечення громадського порядку та безпеки, національної безпеки та оборони України

           

18

Справи зі спорів з приводу реалізації публічної політики у сферах праці, зайнятості населення та соціального захисту громадян та спорів у сфері публічної житлової політики

           

19

Справи зі спорів з відносин публічної служби

           

20

Справи господарського судочинства (усього)

           

21

у тому числі

Майнові спори, що виникають при  виконанні господарських договорів та з інших підстав

           

22

Справи про адміністративні правопорушення (усього)

0

0

0

0

0

0

23

у тому числі

Справи про адміністративні правопорушення

           

24

Клопотання у порядку виконання постанов у справах про адміністративні правопорушення

           

 

РОЗГЛЯД ЗВЕРНЕНЬ ГРОМАДЯН

 

 

У першому півріччі 2017 року судом дотримувалися вимоги Закону України «Про звернення громадян», Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Всі заяви та скарги, які надходили до суду, реєструвалися в день їх надходження канцелярією суду в електронному журналі вхідної кореспонденції. На зверненнях зазначалися дата надходження та вхідний номер, після чого звернення передавалися голові суду для визначення виконавця.

 Після накладання резолюції головою суду звернення передавалися спеціалістам суду для реєстрації в обліково-статистичних картках.

На кожне звернення заводилося окреме провадження.

Залишок нерозглянутих звернень на початок звітного періоду становить 5 звернень.

Протягом  першого півріччя  2017 року надійшло  444  звернення   громадян.

 Розглянуто 448, із них: 

Залишок нерозглянутих звернень на кінець звітного періоду становить 1 звернення.

В першому півріччі 2016 року надійшло 471 звернення  громадян, розглянуто 467(включаючи інформаційні запити).

У першому півріччі 2017 року  надходження звернень громадян у порівнянні з відповідним періодом 2016 року зменшилось на 27.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

             Заяви та скарги надходили з наступних питань

 

 

п/п

Види звернень

Надійшло в І півріччі 2017 року

Розгля-

нуто

Заяви

Скарги

З них –обгрунтовані

Зали-шок

1

Тяганина в розгляді справи

 

 

5

 

5

 

2

 

3

 

-

 

-

2

Невидача копій судових рішень

 

 

1

 

1

 

-

 

1

 

 

 

-

3

Несвоєчасне звернення рішень до виконання

 

 

1

 

1

 

-

 

1

 

1

 

-

4

Невидача справи для ознайомлення

 

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

5

На дії суддів

 

4

 

4

-

 

4

-

 

-

 

6

Ненаправлення справи в апеляційну та касаційну інстанцію

 

 

4

 

4

 

3

 

1

 

-

 

-

7

На дії працівників суду

 

 

5

 

5

 

2

 

3

 

        1

 

-

8

Не повідомлення про дату розгляду справи

 

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

9

Щодо відводу судді

 

-

 

         -

 

-

 

-

 

-

 

-

 

10

Повторні з одного і того ж питання

 

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

11

Інформаційні запити

 

 

180

 

180

 

180

 

-

 

-

 

-

12

Інші

 

244

 

248

 

246

 

2

 

 

-

1

 

13

Не відповідають вимогам ст.5 ЗУ «Про звернення громадян»

 

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

14

Всього

 

444

       448

433

15

2

1

 

З метою попередження надходження скарг щодо тяганини при вирішенні справ в суді, головою суду встановлений щоквартальний контроль за строками розгляду справ. Скарги обговорюються  на оперативних нарадах, головою суду суворо вказується на недопустимість помилок та тяганини при розгляді справ.

         При вирішенні звернень громадян, спеціалісти суду – Білокінь К.М. Ілюк Д.І., Стукан Я.Ф. дотримуються вимог Закону України  «Про звернення громадян».

 

 

Строки розгляду звернень громадян:

 

До 15 днів

До 30 днів

більше 30 днів

               441

7

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Розмежування скарг  на дії суддів, що надійшли 

         від громадян

 

П. І. П. судді

Кількість скарг

Обгрунтовані

Частково обґрунтовані

 1.  

Ластовка Н.Д.

-

-

-

 1.  

Бартащук Л.П.

-

-

-

 1.  

Бірса О.В.

-

-

-

 1.  

Арапіна Н.Є.

-

-

-

 1.  

Астахова О.О.

-

-

-

 1.  

Вернидубов Я.І.

-

-

-

 1.  

ВиниченкоЛ.М

-

-

-

 1.  

Гаврилова О.В.

-

-

-

 1.  

Гончарук В.П.

1

-

-

 1.  

Галаган В.І.

-

-

-

 1.  

Дзюба О.А.

-

-

-

 1.  

Іваніна Ю.В.

-

-

-

 1.  

Катющенко В.П.

1

-

-

 1.  

Козачук О.М.

-

-

-

 1.  

Курило А.В.

-

-

-

 1.  

Левко В.Б.

-

-

-

 1.  

Марченко М.В.

-

-

-

 1.  

Макарчук В.В.

-

-

-

 1.  

Метелешко О.В.

-

-

-

 1.  

Марцинкевич В.А.

-

-

-

 1.  

Савлук Т.В.

-

-

-

 1.  

Сазонова М.Г.

-

-

-

 1.  

Старовойтова С.М.

1

-

-

 1.  

Хіміч В.М.

-

-

-

 1.  

Чаус М.О.

-

-

-

 1.  

Чех Н.А.

-

-

-

 1.  

Федосєєв С.В.

-

-

-

 1.  

Федюк  О.О.

-

-

-

 1.  

Яровенко Н.О.

1

-

-

 

Всього:

4

-

-

 

 

 

З наведеної таблиці вбачається, що в першому півріччі 2017 року обґрунтованих скарг на дії суддів не надходило.

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Висновки

        

         Підводячи підсумки роботи суду за І півріччя 2017 року, слід зазначити, що на сьогоднішній день Дніпровський районний суд м. Києва виконує свої завдання  з дотриманням вимог     чинного законодавства, забезпечуючи здійснення правосуддя в кримінальних, цивільних, адміністративних та інших судових справах и в межах компетенції суду забезпечує розгляд звернень та скарг громадян.

         Вся діяльність Дніпровського районного суду ґрунтується на принципах ефективності розгляду справ, підвищення рівня якості  та доступності судочинства, поліпшення якості розгляду справ, скорочення строків їх розгляду; спеціалізації – розподіл функцій між підрозділами і посадовими особами за сферами діяльності, розподіл справ за категоріями між суддями; єдність керівництва  та контроль – безпосередня підпорядкованість  кожної посадової особи тільки одному керівникові; застосування новітніх інформаційних технологій, підвищення рівня теоретичних знань та практичних навичок працівників апарату суду, підвищення рівня кваліфікації суддів, удосконалення ведення судового діловодства шляхом запровадження сучасних комп’ютерних програм; забезпечення поінформованості громадян про роботу суду.

 

 

 

                                                          Пропозиції:

 

 1. Роботу Дніпровського районного суду м. Києва за І півріччя 2017 року слід визнати задовільною.
 2. Звернути особливу увагу суддів на необхідність виконання вимог Закону України «Про доступ до судових рішень».
 3. Суддям кримінальної спеціалізації вжити комплекс всіх необхідних заходів щодо підвищення оперативності розгляду кримінальних справ та кримінальних проваджень, підсудні по яким перебувають під вартою  та понад 1 рік.
 4. Суддям Дніпровського районного суду м. Києва реагувати на порушення чинного законодавства окремими ухвалами.
 5. Суддям здійснювати належний контроль за здачею секретарями судових засідань в строки, передбачені законодавством, справ до відділів кримінальних, цивільних та адміністративних справ.
 6. Працівникам відділу документального забезпечення, відділів кримінальних, цивільних, адміністративних справ та відділу архівної роботи суду забезпечити своєчасну передачу документації до виконавців.
 7. Провідному спеціалісту із судової статистики провести семінарські заняття з секретарями судових засідань та секретарями відділів суду щодо правильності та повноти заповнення обліково-статистичних карток справ.
 8. В.о. керівника апарату суду та заступнику керівника апарату постійно проводити роз’яснювальну роботу з працівниками суду щодо виконання своїх посадових обов’язків та неухильного дотримання вимог Інструкції з діловодства в місцевому загальному суді. Не рідше одного разу на місяць проводити семінарські заняття з працівниками апарату суду.
 9. В.о. керівника апарату та заступнику керівника апарату звернути увагу на дотримання працівниками апарату суду Правил поведінки працівника суду, особливо на етичну поведінку, культуру спілкування.

 

 

 

Голова Дніпровського

районного суду м. Києва                                        Н.Д. Ластовка