flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Шановні представники засобів масової інформації!

07 листопада 2017, 14:47
Дніпровський районний суд м. Києва завжди сприятиме журналістам у виконанні ними професійних обов’язків. У відповідь ми просимо представників ЗМІ, які відвідують приміщення суду, дотримуватися певних правил поведінки в суді, процесуальних вимог, передбачених законодавством та загальноприйнятих морально-етичних норм.
         Впевнені, що разом ми зможемо достойно виконувати важливу суспільну функцію – повно та оперативно інформувати громадськість про хід розгляду соціально значущих справ в судовому порядку.
 Як відомо, частина 7 статті 129 Конституції України, статті 11 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», ст.ст. 7, 12 Кодексу адміністративного судочинства України, ч. 8 ст. 6 Цивільного процесуального кодексу України, статті 20 КПК України передбачають, що судовий розгляд та вирішення справ мають здійснюватись гласно й відкрито,крім випадків, установлених процесуальним законом.
 Суд ухвалою може оголосити судове засідання або його частину закритими з метою нерозголошення державної чи іншої таємниці, що охороняється законом, захисту особистого та сімейного життя людини, в інтересах малолітньої чи неповнолітньої особи, а також в інших випадках, установлених законом.
 Якщо під час закритого судового засідання буде встановлено, що інформація з обмеженим доступом є суспільно значимою або доступ до інформації обмежено з порушенням закону, суд постановляє ухвалу про її дослідження у відкритому судовому засіданні.
 Під час розгляду справи в закритому судовому засіданні можуть бути присутні лише особи, які беруть участь у справі, а в разі необхідності - експерти, спеціалісти, перекладачі та свідки .
 Судове рішення, ухвалене у відкритому судовому засіданні, проголошується прилюдно. Відповідно до чинного процесуального законодавства України, якщо судовий розгляд відбувався у закритому судовому засіданні, прилюдно проголошується лише резолютивна частина судового рішення .
 До речі, кожен має право знайомитися в установленому законодавством порядку із судовими рішеннями у будь-якій розглянутій у відкритому судовому засіданні справі, які набрали законної сили. Це право може бути обмежено відповідно до закону в інтересах нерозголошення конфіденційної інформації про особу, державної чи іншої таємниці, що охороняється законом .
Рішення Дніпровського районного суду м. Києва розміщуються в Єдиному державному реєстрі судових рішень.
         Звертаємо Вашу увагу, що відповідно до правил ст. 307 Цивільного кодексу України, фізична особа може бути знята на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку лише за її згодою. Згода особи на знімання її на  фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку припускається, якщо зйомки проводяться відкрито на вулиці, на зборах, конференціях, мітингах та інших заходах публічного характеру. Фізична особа, яка погодилася на знімання її на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку, може вимагати припинення їх публічного показу в тій частині, яка стосується її особистого життя.