flag Судова влада України

Органи суддівського самоврядування та їх компетенція

Для захисту професійних інтересів суддів та вирішення питань внутрішньої діяльності судів в Україні діє суддівське самоврядування - самостійне колективне вирішення зазначених питань суддями.

Організаційними формами суддівського самоврядування є збори суддів, Рада суддів України, з’їзд суддів України.

 Найвищим органом суддівського самоврядування є з’їзд суддів України.

Черговий з’їзд суддів України скликається Радою суддів України один раз на два роки. Позачерговий з’їзд суддів України може бути скликаний за рішенням Ради суддів України.

У період між з’їздами суддів України вищим органом суддівського самоврядування є Рада суддів України.

 

Контакти Ради суддів України

Адреса: вул. Липська, 18/5, м. Київ, 01601

e-mail: davidenko@court.gov.ua

веб-сайт: http://rsu.gov.ua

 Збори суддів - зібрання суддів відповідного суду, на якому вони обговорюють питання внутрішньої діяльності цього суду та приймають колективні рішення з обговорюваних питань.

 На збори суддів можуть запрошуватися працівники апарату суду, судді у відставці, представники громадських обєднань, журналісти, інші особи.

 Група суддів, яка ініціювала скликання зборів, визначає дату, час та місце проведення зборів, схвалює попередній порядок денний зборів та визначає осіб, які відповідають за підготовку окремих питань порядку денного (доповідачів, співдоповідачів), доручає одному з суддів ініціативної групи виконання повноважень щодо підготовки та проведення зборів, відкриття зборів, які цим Положенням покладаються на голову місцевого суду.